Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνονται έως 31η.5.2023 η καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

14 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
Παρατείνονται έως 31η.5.2023 η καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην ΟυκρανίαΜε το άρθρο 168 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/ Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ.1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022. (άρθρο 168)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 168

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150) εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 168
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία


1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται τόσο για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος όσο και για οφειλές που βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η.5.2023 και η προθεσμία καταβολής τους λήγει έως και την 30η.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022

Δείτε επίσης άλλες σημαντικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο:

Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Γονικές παροχές: Το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ ισχύει ακόμη και με κατάθεση μετρητών μέσα σε 3 ημέρες από την ανάληψη για δωρεές μέχρι 9η.9.2022

Από 1η.10.2022 τα πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ στο σύστημα της ΑΑΔΕ - Και αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στις κυρώσεις

Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

✔  Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίαςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης