Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

14 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Με το άρθρο 168 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται διάταξη με την οποία εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, το εξωϊδρυματικό επίδομα από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρίες από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 169
Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

 
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), προστίθεται περ. ιθ' ως εξής:
«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.».
 
2. Η περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καταργείται από την 1η.1.2022.
 
3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 83 ως εξής:
«83. Η περ. ιθ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.

Δείτε επίσης άλλες σημαντικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο:

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Γονικές παροχές: Το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ ισχύει ακόμη και με κατάθεση μετρητών μέσα σε 3 ημέρες από την ανάληψη για δωρεές μέχρι 9η.9.2022

Από 1η.10.2022 τα πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ στο σύστημα της ΑΑΔΕ - Και αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στις κυρώσεις

Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

✔ 
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας

✔ 
Παράταση έως 31.5.2023 στην καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην ΟυκρανίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης