Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταδίκη της Ελλάδας για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας για συγχώνευση ή διάσπαση ΑΕ

Καταδίκη της Ελλάδας για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας για συγχώνευση ή διάσπαση ΑΕ             

 Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου 2008), της οδηγίας 2007/63. Η Οδηγία αυτή αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιριών.
 
Πηγή: ΑΠΕΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης