Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταδίκη της Ελλάδας για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας για συγχώνευση ή διάσπαση ΑΕ

25 Ιούνιου 2010 Σχόλια
Καταδίκη της Ελλάδας για παράλειψη μεταφοράς οδηγίας για συγχώνευση ή διάσπαση ΑΕ             

 Το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου 2008), της οδηγίας 2007/63. Η Οδηγία αυτή αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιριών.
 
Πηγή: ΑΠΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης