Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπουργική απόφαση για τα πρόστιμα σε περιπτώσεις νοθείας καυσίμων.

  • Πρόστιμα από 5.000 έως 1.500.000 ευρώ για νοθεία στα καύσιμα και άλλες παραβάσεις της πετρελαϊκής νομοθεσίας (π.χ. έλλειψη άδειας λειτουργίας, μη τήρηση του ωραρίου) προβλέπει Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη την Πέμπτη και καθορίζει το ποινολόγιο για την αγορά καυσίμων.
Υπουργική απόφαση για τα πρόστιμα σε περιπτώσεις νοθείας καυσίμων.

Πρόστιμα από 5.000 έως 1.500.000 ευρώ για νοθεία στα καύσιμα και άλλες παραβάσεις της πετρελαϊκής νομοθεσίας (π.χ. έλλειψη άδειας λειτουργίας, μη τήρηση του ωραρίου) προβλέπει Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη την Πέμπτη και καθορίζει το ποινολόγιο για την αγορά καυσίμων.

Με την απόφαση, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ' υποτροπή των διατάξεων περί νοθείας στη διακίνηση και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να ασκήσει με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών-καταναλωτών.

Τα πρόστιμα για τη νοθεία κλιμακώνονται ανάλογα με το ποσοστό πρόσμιξης με άλλο καύσιμο ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και την κατηγορία της επιχείρησης (εταιρία εμπορίας, πρατήριο).

Για ποσοστά ανάμειξης που μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλονται σε επιμόλυνση, τα πρόστιμα είναι οριακά, ενώ για ανάμειξη με προϊόντα παράνομης διακίνησης, τα πρόστιμα είναι αυξημένα.

Για παράδειγμα η νοθεία του πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό από 0,5 ως 4% επισύρει πρόστιμο από 15.000 ως 42.407 ευρώ. Αν όμως η πρόσμιξη γίνει με πετρέλαιο ναυτιλίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται (από 30.000 ως 84.814 ευρώ), ενώ αν η πρόσμιξη γίνει με ουσία εκτός καυσίμων (π.χ. λάδια) τα πρόστιμα κλιμακώνονται μέχρι 500.000 ευρώ.

Για σοβαρές παραβάσεις προβλέπεται δυνατότητα προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας, προσωρινής ή οριστικής σφράγισης με συνδρομή δικαστικής αρχής.

Επίσης τα ΚΕΔΑΚ (Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης Αγοράς Καυσίμων) θα μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να σφραγίζουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής.

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή προστίμων οι φάκελοι θα κοινοποιούνται επίσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην ΥΠΕΕ και στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 15.000 ως 20.000 ευρώ και για παρεμπόδιση του ελέγχου από 20.000 ως 50.000 ευρώ.

Πηγή In.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης