Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσθήκη νέων ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α.

17 Αύγουστου 2022 Σχόλια
Προσθήκη νέων ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Οι νέες ερωτήσεις - απαντήσεις που προστέθηκαν και αφορούν την ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α. είναι οι εξής:

76. Η τιμή ζώνης που εμφανίζει η εφαρμογή στα Φ.Υ.Α.Α. είναι πάντα αυτή που ισχύει;

Στα ακίνητα με Α.Τ.ΑΚ. η τιμή ζώνης / τιμή εκκίνησης (ΕΚ) είναι προτεινόμενη, από την εφαρμογή. Ωστόσο, πρέπει να διορθωθεί σε περίπτωση που η ισχύουσα τιμή ζώνης / τιμή εκκίνησης (ΕΚ) είναι διαφορετική.

77. Ποια πρόσθετα πεδία σε σχέση με την απλή Δήλωση ΦΜΑ, πρέπει να συμπληρωθούν στην περίπτωση μεταβίβασης με πλειστηριασμό;

Στον πλειστηριασμό θα πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον τα στοιχεία πλειστηριασμού, δηλαδή ο αριθμός και η ημερομηνία εκθέσεως πλειστηριασμού.

78. Ποια πρόσθετα πεδία σε σχέση με την απλή Δήλωση ΦΜΑ, πρέπει να συμπληρωθούν στην περίπτωση Μεταβίβασης Ποσοστών Οικοπέδου Λόγω Εργολαβικού Ανταλλάγματος;

Στην Μεταβίβαση Ποσοστών Οικοπέδου Λόγω Εργολαβικού Ανταλλάγματος, θα πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον τα στοιχεία Εργολαβικού Προσυμφώνου, δηλαδή ο αριθμός και η ημερομηνία Εργολαβικού Προσυμφώνου.

79. Ποια πρόσθετα πεδία σε σχέση με την απλή Δήλωση ΦΜΑ, πρέπει να συμπληρωθούν στην περίπτωση Πλασματικής Μεταβίβασης;

Στην Πλασματική Μεταβίβαση, θα πρέπει να συμπληρωθούν επιπλέον τα στοιχεία (Εργολαβικού) Προσυμφώνου, δηλαδή ο αριθμός και η ημερομηνία (Εργολαβικού) Προσυμφώνου.
Επιπλέον, αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία του ακινήτου και ο ΑΦΜ του αγοραστή τότε, θα πρέπει να συμπληρωθούν το τίμημα των χιλιοστών που θα μεταβιβαστούν καθώς και τα στοιχεία σχετιζόμενων δηλώσεων.

80. Ποια πρόσθετα πεδία σε σχέση με την απλή Δήλωση ΦΜΑ, πρέπει να συμπληρωθούν στην περίπτωση Χρησικτησίας/Άρθρο 1 παρ.8 Α.Ν.1521/1950;

Στην Χρησικτησία/Άρθρο 1 παρ.8 Α.Ν.1521/1950, θα πρέπει κατά την προσθήκη ακινήτου να καταχωρηθούν οι σχετιζόμενες δηλώσεις που συνδέονται με την χρησικτησία. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετιζόμενες δηλώσεις θα έχουν προηγηθεί της χρησικτησίας.

81. Πού και πώς υποβάλλεται η πλασματική δήλωση;

Υποβάλλεται στην ΔΟΥ του εργολάβου που εμφανίζεται στην δήλωση, σαν να ήταν αγοραστής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει/ουν υποβληθεί οριστικά η/οι δήλωση/σεις του αγοραστή/ών, η/οι οποία/ες και αναγράφεται/αναγράφονται στην πλασματική δήλωση. Στην πλασματική δήλωση καταχωρείται ο αριθμός της δήλωσης και όχι ο αριθμός καταχώρησης.

82. Τι στοιχεία των ακινήτων συμπληρώνονται στις πλασματικές δηλώσεις;

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των ακινήτων (δικαιώματα, ποσοστά, Α.Τ.ΑΚ. εφόσον υπάρχουν, περιγραφή κ.λπ.) που μεταβιβάζονται στις σχετικές δηλώσεις των αγοραστών._____________________
Δείτε όλες τις ερωτήσεις - απαντήσεις από το αρχείο του κόμβου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης