Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από 1η Ιουλίου η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων.

  • Από την 1 έως τις 23 Ιουλίου, θα γίνει η απογράφη όλων των υπαλλήλων του δημόσιου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού εσωτερικών Γ. Ντόλιου.

Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων της απογραφής απαιτούνται μια σειρά από παραστατικά, τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε μαζί σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Η απογραφή και η καταχώριση της στο http://apografi.gov.gr/ αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε αμειβομένου από το Δημόσιο, για τη διευκόλυνση σας, προτείνεται η ανάγνωση των οδηγιών καθώς και η εκτύπωση της φόρμας απογραφής, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα στοιχεία που καλείστε να συμπληρώσετε.

Οι υπάλληλοι της Γ.Γ Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών θα απογραφούν κατά το χρονικό διάστημα 1-5 Ιουλίου.


Θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεσή σας τα κάτωθι παραστατικά:

  • - Ένα εκκαθαριστικό εφορίας από το 2002 κι έπειτα
  • - Κάρτα ή επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ ή το βιβλιάριο υγείας σας
  • -Την ταυτότητά σας
  • - Ένα λογαριασμό ΔΕΗ της κατοικίας σας
  • - Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας σας
  • - Τίτλους σπουδών σας


Απόφαση για την απογραφή -Εντυπα - Οδηγίες

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης