Επιστολή του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ. προς το Ο.Ε.Ε. σχετικά με την πιστοποίηση του Λογιστή - Φοροτέχνη

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

22 Ιούνιος 2010
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης Taxheaven.gr

Σ.Ο.Λ.Ν.Θ.
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Διευθ. Δωδεκανήσου 7 τηλ. 2310-513875 fax 2310-534463 email [email protected]

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κοινοποίηση στο  Π.Τ.Κ.Μ. Ο.Ε.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο 3842/2010 το Ο.Ε.Ε. είναι ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαδικασία της πιστοποίησης του Λογιστή – Φοροτέχνη.
Πιστεύουμε ότι το Ο.Ε.Ε. πρέπει να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό των κανόνων και διαδικασιών ώστε να μην επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αμφισβητεί την παρεχόμενη υπηρεσία πιστοποίησης προς τους συναδέλφους. Πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των Λογιστών – Φοροτεχνών. Η ύπαρξη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πιστεύουμε ότι είναι βασικός παράγοντας. Είναι αναγκαίο ακόμη, να διοργανωθούν από το Ο.Ε.Ε. δωρεάν, κατάλληλα, επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα κριτήρια πιστοποίησης για τους ήδη, αλλά και τους μελλοντικούς συναδέλφους.

Πιστεύουμε επίσης, ότι οι πιστοποιημένοι λογιστές – φοροτέχνες που θα έχουν το δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να οριστούν και ως  «υπηρεσίες μιας στάσης»  για τις διαδικασίες σύστασης, τροποποίησης και διάλυσης των προσωπικών εταιρειών. Τέλος, πιστεύουμε ότι ο νόμος 3842/2010 που επαγγέλλεται την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης είναι αδύνατον να επιτύχει το στόχο του εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει και την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000
Η διατήρηση των ορίων του ως άνω άρθρου εξακολουθεί να τρέφει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή και λειτουργεί εις βάρος των συναδέλφων που εργάζονται νόμιμα.

Το Ο.Ε.Ε. που είναι εξουσιοδοτημένο για την πιστοποίηση των Λογιστών, θα πρέπει να επιμείνει στην πραγματική αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, ζητώντας την κατάργηση των ορίων αυτών.

                                                    

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2010
          


Με τιμή,
Ο Πρόεδρος       
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ       

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ