Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ερχεται ο νέος Κ.Β.Σ.

12 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία βρίσκεται πλέον η αναθεώρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ. έχει ολοκληρώσει τη μελέτη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους φορείς.....

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία βρίσκεται πλέον η αναθεώρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ. έχει ολοκληρώσει τη μελέτη των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους φορείς.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η επιτροπή θα παρουσιάσει το πόρισμά της στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ήταν όπως ο νέος Κ.Β.Σ. τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2006, όμως η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά στην υποβολή των προτάσεων από τους φορείς είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής και ως εκ τούτου υπολογίζεται ότι ο νέος Κ.Β.Σ. θα εφαρμοστεί εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους.

Επισημαίνεται ότι η βασικότερη αλλαγή που μελετάται κατά την αναθεώρηση του Κ.Β.Σ. αφορά την πλήρη κατάργηση της διάτρησης των τιμολογίων για όλους τους επιτηδευματίες, καθώς είναι γνωστό ότι από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων έχουν ήδη απαλλαγεί οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα στελέχη μάλιστα του υπουργείου υπογραμμίζουν ότι σε καμία χώρα στον κόσμο δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα (θεώρησης και διάτρησης φορολογικών στοιχείων), αφού όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη αυτό δεν «προστατεύει» από πράξεις φοροδιαφυγής καθώς είναι εύκολο να παραχαραχτεί.

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, με την καθιέρωση από φέτος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το φαινόμενο των πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Το νέο άλλωστε καθεστώς υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να έχουν άμεση ενημέρωση για όλα τα νόμιμα εκδοθέντα στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα και οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου θα είναι σε θέση να διενεργούν ταχύτατες διασταυρώσεις προκειμένου να επαληθεύουν τη γνησιότητα ή μη των φορολογικών στοιχείων που θα εντοπίζουν κατά τους ελέγχους που διενεργούν στις επιχειρήσεις.

Το πόρισμα

Όσον αφορά ειδικότερα στο πόρισμα της εν λόγω επιτροπής που έχει έργο την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ., με αυτό θα προτείνονται οι εξής αλλαγές:

- Πλήρης εναρμόνιση του Κ.Β.Σ. με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ειδικά όσον αφορά στην αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, αλλά και της αποτίμησης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα με τα Δ.Λ.Π. (πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές).

- Ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων να είναι 45 ημέρες και οπωσδήποτε μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

- Κατάργηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής κοστολογίου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

- Να μην συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγές εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

- Δυνατότητα έκδοσης στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής) την τρέχουσα ημερομηνία για παραδόσεις της ίδιας ημέρας και της πρώτης επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ίδια σειρά εντύπων.

- Απλούστευση της διαδικασίας διακίνησης εμπορευμάτων από τους πωλητές (υπάλληλοι της εταιρείας) για δειγματισμό προς τους πελάτες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να μην εκδίδονται δελτία αποστολής όπου είναι μικρή η ποσότητα (π.χ. ένα τεμάχιο όταν η αξία του κάθε είδους είναι μικρή).

- Οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την διάκριση του είδους των εμπορεύσιμων προϊόντων τους σύμφωνα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

- Να μην αποτελούν παραβάσεις οι διαφορές κατά την διακίνηση ειδών που οφείλονται σε λάθη.

- Να καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης δίγραμμων επιταγών, στις περιπτώσεις συμψηφισμού λογαριασμών πελατών - προμηθευτών του ίδιου συναλλασσόμενου καθώς και στις συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιρειών.

- Η εκ παραδρομής πληρωμή με μη δίγραμμη επιταγή να μην συνεπάγεται τις συνέπειες ανακρίβειας ή ανεπάρκειας των βιβλίων.

- Να μη θεωρούνται παραβάσεις οι τυπικές και μη ουσιαστικές παραλείψεις.

- Αύξηση του ποσοστού (από 3% σε 10%) που προβλέπεται για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας.

- Να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης και οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ατμού.

- Το βιβλίο αποθήκης CD, να τηρείται μόνο στο υποκατάστημα ανεξαρτήτως του πλήθους των υποκαταστημάτων.

- Η απλοποίηση του Κ.Β.Σ. να στοχεύει στην άμβλυνση των σημείων τριβής των επιχειρήσεων με τα φορολογικά όργανα. Τα σημεία αυτά φορτώνουν τις επιχειρήσεις με αντιπαραγωγικό κόστος περιττές διαδικασίες και πρόστιμα.

- Να δοθεί απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τα ανταλλακτικά παγίων, που δεν παραδίδονται σε πελάτες και δεν πωλούνται αλλά διακινούνται από τα συνεργεία μιας επιχείρησης, κατά τη διάρκεια του 24ώρου, στα γεωγραφικά όρια της έδρας τους, με αποκλειστική αποστολή την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της (παροχές πελατών, μετρητές, διακόπτες, δίκτυα διανομής, κ.λπ).

- Να επιτρέπεται η έκδοση των δελτίων αποστολής με προγενέστερη ημερομηνία από αυτή της μεταφοράς, με ευθύνη του εκδότη.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών, αλλά και διευκόλυνσης των υπόχρεων καθώς και των φορολογικών αρχών, η αρμόδια επιτροπή προτείνει μεταξύ των άλλων στο συγκεκριμένο πόρισμα την πλήρη κατάργηση της θεώρησης - διάτρησης όλων των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), εναρμόνιση των φορολογικών διατάξεων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατάργηση πρόσθετων βιβλίων, αλλαγές στα πρόστιμα αλλά και στις διαδικασίες χαρακτηρισμού των βιβλίων ως ανακριβών.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης