Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε «υπερυπουργείο» μετατρέπεται το υπουργείο Οικονομικών.

22 Ιούνιου 2010 Σχόλια
  • Ο υπουργός Οικονομικών μεταξύ των άλλων θα εποπτεύει πλέον του προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης (νοσοκομεία , ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης)
Σε «υπερυπουργείο» μετατρέπεται το υπουργείο Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών μεταξύ των άλλων θα εποπτεύει πλέον του προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης (νοσοκομεία , ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης)

Σε «υπερυπουργείο» μετατρέπεται το υπουργείο Οικονομικών με το νομοσχέδιο για τη «δημοσιονομική διαχείριση» το οποίο καταρτίστηκε με βάση τις επιταγές του Μνημονίου και οι βασικές του αρχές περιέχονται σε σημείωμα που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.


Ο υπουργός Οικονομικών μεταξύ των άλλων θα εποπτεύει πλέον του προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης (νοσοκομεία , ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμοί τοπικοί αυτοδιοίκησης) θα μπορεί να βάζει «βέτο» σε αποφάσεις οι οποίες διογκώνουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού και να ορίζει δημοσιονομικούς κανόνες σε χρόνο που θα κρίνει ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία τους για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Στόχος επί της ουσίας είναι να δημιουργηθεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο χρηματοδότησης για όλα τα υπουργεία αλλά κυρίως για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης οι οποίοι και εφέτος προκαλούν «μαύρες τρύπες» στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα με το σχέδιο νόμου οι συναρμόδιοι υπουργοί «καθίστανται υπεύθυνοι» για την αποτελεσματική κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του υπουργείου τους και υποχρεούνται να εκπονούν εκθέσεις για την πρόοδο στην εκτέλεση μέσα σε χρονικό πλαίσιο που προδιαγράφεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης δημιουργείται «Διεύθυνση Προϋπολογισμού» σε κάθε υπουργείο ο προϊστάμενος της οποίας είναι... υπόλογος για την οικονομική διαχείριση στο υπουργείο του και στους εποπτευόμενους φορείς.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα δημιουργηθεί ανεξάρτητο «Γραφείο Προϋπολογισμού» στη Βουλή

Πιο αναλυτικά στο σχέδιο νόμου μεταξύ των άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

-Καθιερώνεται τριετές κυλιόμενο ανώτατο όριο δαπανών για το κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση.

-Κάθε δημόσιος φορέας, οργανισμός , ίδρυμα ή φορέας που διενεργεί τις δαπάνες, υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαία έκθεση στο αρμόδιο υπουργείο με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία δαπανών, εισπράξεων, χρηματοδοτήσεων και οφειλών αποτυπωμένα σε βάση ταμειακής ροής. Αυτές οι πληροφορίες θα παρουσιάζονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται στους κανονισμούς που εκδίδει το υπουργείο Οικονομικών.

-Καθιερώνεται αποθεματικό έκτακτων αναγκών στον προϋπολογισμό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές δαπάνες, εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεματικού έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον υπουργό Οικονομικών.

Τέλος ο υπουργός οικονομικών θα υποβάλει κάθε χρόνο στη Βουλή Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Στρατηγικής (ΜΔΠΣ)

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης