Αποτελέσματα live αναζήτησης

Λίστες του ΣΔΟΕ με γιατρούς, συμβολαιογράφους, κέντρα διασκέδασης και offshore .

Η εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου από τις διασταυρώσεις που υλοποιεί η ΓΓΠΣ αποτελεί τη βάση ή την αφετηρία για διεξοδική διερεύνηση μεγάλων περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η εξής:


Διασταύρωση με βάση δηλωθέντα εισοδήματα, περιοχή άσκησης δραστηριότητας και επάγγελμα. Με τη διασταύρωση αυτή έγινε η αρχή για μία διεξοδική διερεύνηση γιατρών στην Αθήνα και η οποία επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η έρευνα συνεχίζεται με διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα. Από τον έλεγχο σε 14 διαγνωστικά κέντρα συγκεντρώθηκαν στοιχεία κυρίως χειρουργών, τα οποία επεξεργάζεται το ΣΔΟΕ. Η διερεύνηση αυτή έχει οδηγήσει στην ανάδειξη επιπλέον 153 γιατρών με ουσιαστικές παραβάσεις, για τους οποίους ακολουθείται η ίδια διαδικασία ελέγχου και ανοίγματος λογαριασμών. Οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και σε πανεπιστημιακούς γιατρούς και σε γιατρούς του ΕΣΥ, όπου εξετάζονται οι προμήθειες των υλικών των νοσοκομείων και ενδεχόμενα προμήθειας‐χρηματισμού των ίδιων των γιατρών (μαύρο χρήμα).


Διασταύρωση για απόκλιση εσόδων με δηλωθέντα κέρδη (απόκλιση άνω των 100.000 ευρώ). Με βάση τη διασταύρωση αυτή οι έλεγχοι ανέδειξαν παραβατικότητα 63% σε συμβολαιογράφους, σε όλη την Ελλάδα με κύρια παράβαση την εμφάνιση εικονικών δαπανών στα τηρούμενα βιβλία τους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με άλλα επαγγέλματα.

Επεξεργασία συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών‐προμηθευτών. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι αναδεικνύουν μεγάλης έκτασης παραβάσεις που σχετίζονται με τη λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχειρήσεις.

Στοιχεία από τη μη υποβολή έμμεσων και παρακρατούμενων φόρων. Από ελέγχους που διενήργησε μόνο η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σε 279 επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής καταλογίστηκαν παρακρατούμενοι φόροι προς απόδοση (ΦΠΑ, ΦΜΥ) ύψους 33.289.918,45 ευρώ, οι οποίοι και καταβλήθηκαν.
Στις στοχευμένες παρεμβάσεις του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται έλεγχοι με ειδικά κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής, ενώ στις έρευνες αξιοποιούνται στοιχεία που συλλέγονται από το ίδιο το ΣΔΟΕ, από τη ΓΓΠΣ ή άλλους φορείς του δημοσίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Πισίνες. Από έρευνες που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις κατασκευής πισίνας βρέθηκαν από τα στοιχεία των πελατών, στοιχεία αξιοποιήσιμα για τις πισίνες που έχουν κατασκευαστεί σε όλη τη χώρα. Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ θα προβεί σε ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο για τη δήλωση, όσο και για το δηλωθέν κόστος κατασκευής.

Σκάφη. Από έρευνες που διενεργούνται σε δικηγορικά γραφεία και επιχειρήσεις εισαγωγής σκαφών αναψυχής συγκεντρώνονται στοιχεία για τους ιδιοκτήτες τέτοιων σκαφών. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 35 περιπτώσεις κατοχής σκαφών μήκους άνω των τριάντα μέτρων επωνύμων Ελλήνων που δηλώνουν ζημιές στις επιχειρήσεις τους.

Offshore. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διερεύνηση πάνω από 200 περιπτώσεων ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρίες και ελέγχονται ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, τις δηλώσεις και τις καταβολές φόρων.

Ακίνητα. Το ΣΔΟΕ διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους για την εξέταση συμβολαίων αγοραπωλησίας μεγάλων ακινήτων.

Νυχτερινά κέντρα. Από την έναρξη της εφαρμογής του νέου φορολογικού νόμου, την περίοδο Απριλίου‐Μαΐου 2010 και μόνο για την Αττική έχουν διενεργηθεί 802 έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης – χώρους μαζικής εστίασης, έναντι 501 την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Οι έλεγχοι έχουν βρει 449 παραβάτες (έναντι 210 το 2009) και έχουν καταγράψει συνολικά 23.021 παραβάσεις (έναντι μόλις 860 το 2009). Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες σύμφωνα με το νέο φορολογικό πλαίσιο για το κλείσιμο καταστημάτων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Λαθρεμπόριο καυσίμων. Ελέγχονται για διαπίστωση λαθρεμπορικής πράξης αποστολές 9,5 χιλιάδων βυτίων με προορισμό τη Βουλγαρία.

Αποτελέσματα ΣΔΟΕ
Το ΣΔΟΕ από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2010 έχει καταφέρει υπερδιπλασιασμού του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από καταλογισμούς προστίμων και αποδόσεις φόρων. Συγκεκριμένα, το συνολικό εκτιμώμενο ύψος των προστίμων και αποδόσεων φόρων το πεντάμηνο είναι περίπου 1,5 δις Ευρώ έναντι περίπου 700 εκ. Ευρώ το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2009 (βλ. Πίνακες 1 και 2).
Ο αριθμός των παραβάσεων που εντοπίζονται από τους ελέγχους είναι πολλαπλάσιος σε σύγκριση με το παρελθόν ως αποτέλεσμα της πρακτικής της στόχευσης των ελέγχων και της ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων που πλέον εφαρμόζεται εντατικά (βλ. Πίνακα 3).
Τέλος, το ΣΔΟΕ μέσα στο έτος έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος όπως τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο τσιγάρων.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης