Νέο ανανεωμένο Ηλεκτρονικό βιβλίο Για τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Οικονομικές Ειδήσεις

11 Δεκέμβριος 2005
Σας ενημερώνουμε οτί μπορείτε να κατεβάσετε το νέο Ηλεκτρονικό βιβλίο Για τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα. Το βιβλίο είναι ενημερωμένο με τους τελευταίους κανονισμούς 1864 και 1910 του Νοεμβρίου 2005. .... Taxheaven.gr

Σας ενημερώνουμε οτί μπορείτε να <κατεβάσετε>  το νέο Ηλεκτρονικό βιβλίο Για τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα. Το βιβλίο είναι ενημερωμένο με τους τελευταίους κανονισμούς 1864 και 1910 του Νοεμβρίου 2005.

Με τους τελευταίους κανονισμούς υιοθετήθηκαν το Διεθνές Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  6, και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4 και 5.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα το βρείτε στην Ενότητα Των Δ.Λογιστικών προτύπων από το μενού του κόμβου.