Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ACCA ζητάει από τους G20 να δημιουργήσουν κίνητρα για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.

  • H Παγκόσμια Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ACCA) διατύπωσε τις βασικές συστάσεις της για τη χάραξη της παγκόσμια οικονομικής πολιτικής, στα πλαίσια της συνάντησης της Ομάδας των G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο του Καναδά στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 και θα λάβουν μέρος οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών που συμμετέχουν,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ACCA ζητάει από τους G20 να δημιουργήσουν κίνητρα για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη

H Παγκόσμια Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ACCA) διατύπωσε τις βασικές συστάσεις της για τη χάραξη της παγκόσμια οικονομικής πολιτικής, στα πλαίσια της συνάντησης της Ομάδας των G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο του Καναδά στις 26 και 27 Ιουνίου 2010 και θα λάβουν μέρος οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών που συμμετέχουν,

Περίπου 1.500 σύνεδροι, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των  κρατών, θα συζητήσουν για την παγκόσμια οικονομική κρίση και θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην πορεία προς την ανάκαμψη. Σε μια μελέτη του με τίτλο «Η ανασυγκρότηση και η νέα αρχή», η οποία ακολουθεί το θέμα της συνόδου κορυφής G20, το ACCA καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στις προηγούμενες συνόδους κορυφής και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, στοχεύοντας σε ισχυρά λογιστικά πρότυπα καθώς και σε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη. «Μια επανάληψη οικονομικής καταστροφής τέτοιου μεγέθους είναι κάτι που ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε οι πολίτες, ούτε η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα θα μπορούσαν να αντέξουν», λέει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ACCA, Helen Brand. Συνεχίζει λέγοντας ότι «Νιώθουμε ότι η κρίση προσέφερε ταυτόχρονα κίνητρο και ευκαιρία για μια εξολοκλήρου οικονομική μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία».

Ενώ το ACCA επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τους G20 μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη μελέτη εντοπίζει πολλούς τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω δράση. Ειδικότερα:
 
• Οι G20 θα πρέπει να υλοποιήσουν την δεδομένη υποστήριξη τους όσον αφορά την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενθαρρύνοντας τον κώδικα ηθικής στην επιχειρηματικότητα αλλά και τη βελτίωση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις.
 
• Οι G20 θα πρέπει να εξετάσουν την επιλογή του διαχωρισμού των λιανικών τραπεζικών εργασιών με τις επικίνδυνες επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, στα πολύ μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

• Οι G20 θα πρέπει να λάβουν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), και να εξασφαλίσουν ότι τα λογιστικά πρότυπα είναι απαλλαγμένα από κάθε αθέμιτη πολιτική επιρροή.

 • Η βιωσιμότητα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα των G20, έτσι ώστε να “ριζωθεί» στην επιχειρηματική πρακτική μέσω της χρησιμοποίησης «σταθερών» προτύπων αναφορών για το διοξείδιο του άνθρακα.

Το ACCA θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη δομή της συνόδου των G20: «Είναι ασαφές με ποιο τρόπο τα συμφέροντα των μικρότερων οικονομιών εκπροσωπούνται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λέει η Helen Brand. «Έτσι, ενώ η σύνοδος των G20 μπορεί να είναι πιο περιεκτική από την G8, είναι απαραίτητο να γίνει κάποια ενδοσκόπηση για να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική, και να αποφύγει τις κατηγορίες ότι πρόκειται για μια κλειστή ομάδα».

Αν και η ομάδα των G20 υπάρχει ήδη από την οικονομική κρίση στην Ασία το 1999, μόνο κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχει ισχυροποιηθεί ως οντότητα, και μόνο κατά τη σύνοδο κορυφής στο Πίτσμπουργκ τον Σεπτέμβριο του 2009 ορίστηκε ως η παλαιότερη σύνοδος για τη διεθνή οικονομική συνεργασία. Καταλήγοντας η Helen Brand αναφέρει: «Σαφώς, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο που έχει δείξει η σύνοδος μέχρι στιγμής, το ACCA ζητάει από τους  G20 να καθιερωθεί ως ένας μόνιμος θεσμός με αρμοδιότητες που επεκτείνονται πέρα από τα βραχυπρόθεσμα, και πέρα από τα οικονομικά θέματα, αφομοιώνοντας έναν ευρύτερο παγκόσμιο ρόλο διακυβέρνησης».

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Συμπληρωματικές πληροφορίες  προς συντάκτες


1.    Το ACCA είναι η Παγκόσμια Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Στόχος του είναι να προσφέρει επαγγελματικούς τίτλους σε στελέχη που αναζητούν μια καριέρα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στον τομέα της λογιστικής, στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 393.000 φοιτητές και 137.200 μέλη σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.

2.    Το ACCA έχει συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις, τους εθνικούς οργανισμούς και τους φορείς ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες - για πάνω από 20 χρόνια – προωθώντας το λογιστικό επάγγελμα,  με στόχο να δημιουργήσει αξία για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τα μέλη του.

3.    Το ACCA πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων σημαίνει ότι μια δέσμη  προτύπων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και γι’ αυτόν το λόγο τάσσεται υπέρ των αρχών των  Διεθνών  Λογιστικών Προτύπων. Η εκπαίδευση που παρέχει ο επαγγελματικό τίτλος ACCA είναι συμβατή με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ACCA μπορείτε να επικοινωνήσετε με: MyPublics, κα. Μαρία Παπάζογλου, e-mail: [email protected], Ελευθ. Βενιζέλου 235, 175 63 Π. Φάληρο, τηλ.: 210 9356693, κιν.: 6974 727365, http://www.mypublics.com/acca/
 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης