Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Μετά τη 31η.10.2022 θα προχωρήσει η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Μετά τη 31η.10.2022 θα προχωρήσει η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

Το υπ. Οικονομικών μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης 100784 ΕΞ 2022 εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τη χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Δείτε και τη σχετική είδηση του κόμβου με την απόφαση: Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Νέες προθεσμίες καταχώρισης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10563 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
e-mail: [email protected]

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου

Χρονική επέκταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31η.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες της χώρας σε συνέχεια της αλλαγής του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων που αφορά στη μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας, τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης.10.2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης