Με 650 εκ. ευρώ ενισχύονται δράσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

16 Ιούνιος 2010
KONΔYΛIA ύψους 650 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε 7.400 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. Taxheaven.gr

Με 650 εκ. ευρώ ενισχύονται δράσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.             

KONΔYΛIA ύψους 650 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε 7.400 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. Oπως ανακοινώθηκε χθες από το Yπουργείο Οικονομίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από τη δευτεροβάθμια επιτροπή και τα αποτελέσματά της έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους γενικούς γραμματείς των Περιφερειών και στους αρμόδιους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), προκειμένου να ενημερωθούν οι επενδυτές και να κληθούν άμεσα να υπογράψουν συμβάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 55%-65% με την υποχρέωση διατήρησης ή και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς το πρόγραμμα χαρακτηριζόταν από ένταση απασχόλησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ βρίσκεται πλέον στο 7%, απόδοση που κρίθηκε απολύτως ικανοποιητική από τους εκπροσώπους της τρόικας κατά τη χθεσινή συνάντηση με τους εκπροσώπους του Yπουργείου Οικονομίας. 

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται συνολικά 11 προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν την άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 1,823 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα τα τελευταία στοιχεία των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΑΝ.

Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται σήμερα τα προγράμματα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα - εμπόριο, υπηρεσίες και για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, προϋπολογισμού 668 και 70 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από τα οποία ενισχύονται συνολικά 22.581 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και το πρόγραμμα e-Security (Ψηφιακή Σύγκλιση), προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, από το οποίο ενισχύονται 3.000 επιχειρήσεις.

Στο στάδιο της συμβασιοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα λάβουν ενισχύσεις περίπου 1.800 επιχειρήσεις.

Σε στάδιο υποβολής προτάσεων (μέχρι τις 23/7/2010) βρίσκονται ήδη τα νέα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση» και «Πράσινες Υποδομές», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το καθένα. Μέχρι τις 15/9/2010 θα υποβάλλονται επενδυτικές προτάσεις για το νέο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, από το οποίο ενισχύονται περίπου 4.500 επιχειρήσεις. Μέχρι τις 24/8/2010 θα υποβάλλονται προτάσεις για το πρόγραμμα «Eνδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές», προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2010 θα υποβληθούν προτάσεις για τα δύο προγράμματα «Πράσινος και Εναλλακτικός Τουρισμός», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ το καθένα, από τα οποία θα ενισχυθούν συνολικά περίπου 1.000 τουριστικές επιχειρήσεις. Τον Αύγουστο προκηρύσσονται οι δράσεις του προγράμματος «Ενίσχυση Εξωστρέφειας», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξής τους, είναι ήδη ανοικτά δύο προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για παροχή κρατικών εγγυήσεων συνολικού ύψους έως 1,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να χορηγηθούν δάνεια για την εξόφληση υποχρεώσεων στις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές.
 
Πηγή Express