Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν σε offshore

Οικονομικές Ειδήσεις

15 Ιούνιος 2010
Έως τις 23 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία όσοι κατέχουν ακίνητα μέσω offshore εταιρειών να τα μεταβιβάσουν σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν πλήρη φοροαπαλλαγή από το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και έκπτωση 50% στο φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς. Taxheaven.gr

Ευνοϊκό καθεστώς για μεταβιβάσεις ακινήτων που ανήκουν σε offshore

Έως τις 23 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία όσοι κατέχουν ακίνητα μέσω offshore εταιρειών να τα μεταβιβάσουν σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν πλήρη φοροαπαλλαγή από το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αλλά και έκπτωση 50% στο φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς.

Με την υπ' αρίθμ. ΠΟΛ.1084/10.6.2010 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εν λόγω μεταβιβάσεις, αλλά και η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3842/2010 με τις οποίες γίνεται αυστηρότερο το καθεστώς ελέγχου των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω offshore εταιρειών.