Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Ε9 των φυσικών προσώπων που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. του έτους 2008.

11 Ιούνιου 2010 Σχόλια
  • Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 εκπνέει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ε9 των φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008.
Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης Ε9 των φυσικών προσώπων που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. του έτους 2008.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός


Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 εκπνέει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Ε9 των φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008.

Την άποψη μας για το περίφημο έντυπο Ε9, τη συχνότητα υποβολής αυτού, των ελλείψεων από τη μη σωστή γραμμογράφησή του αλλά και των γενικότερων προβλημάτων που έχουν ανακύψει στο πέρασμα του χρόνου, την έχουμε εκφράσει σε παλαιότερο άρθρο με τίτλο «Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9.» (το οποίο μπορείτε να διαβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4830).
Φαίνεται όμως πως ο «εφιάλτης» της υποβολής εκ νέου του συγκεκριμένου εντύπου δεν έχει τελειώσει για πολλούς φορολογούμενους πολίτες.
Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Αναλυτικότερα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010 οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ.1061/14.5.2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Ποιά φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται στην υποβολή Ε9 έως 15 Ιουνίου 2010:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010 με τίτλο «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα σε Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3634/2008 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 μέχρι και την 30.4.2010, υποχρεούνται να υποβάλουν, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 έως και την 15η Ιουνίου 2010, προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Β) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής :

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 σε περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό μέχρι και την 30η Απριλίου 2010, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο υποβολής της προβλεπόμενης στο άρθρο 53 του ν. 3842/2010 δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Γ) Ποιά φυσικά πρόσωπα απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη υποβολή δήλωσης Ε9:

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 και λόγω ύπαρξης λαθών σε αυτό έχουν προβεί σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008 ή σε υποβολή οποιωνδήποτε Υποδειγμάτων, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1143/22.2.2008, με σκοπό την επανεκκαθάριση της δήλωσής τους, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3842/2010, και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 53 δήλωση, ακόμη και εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επανεκκαθάριση της δήλωσής τους.

Δ) Κυρώσεις μη υποβολής :

Η υποβολή της δήλωσης Ε9, εντός της προθεσμίας αυτής, δεν επιφέρει την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων.
Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα: Αν κάποιος φορολογούμενος δεν προσέλθει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως 15/6/2010 το έντυπο Ε9 θα του επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις; Αν η απάντηση είναι καταφατική στο προηγούμενο –ρητορικό- ερώτημα τότε, γιατί να κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος πρόστιμο για μια δήλωση την οποία έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα στο παρελθόν (καταβάλλοντας το σχετικό πρόστιμο που ποικίλει από Δ.Ο.Υ. σε Δ.Ο.Υ.) ; Μήπως για άλλη μια φορά ο πολίτης καλείται να πληρώσει τις αδυναμίες του μηχανογραφικού συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. από το παρελθόν;

Ε) Περιουσία που θα αναγραφεί στο έντυπο Ε9:

Όσα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 υποχρεούνται να αναγράψουν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί έως 15/6/2010, την περιουσία που είχαν την 1/1/2008, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που επήλθαν στα ακίνητα αυτά κατά το χρονικό διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2008 έως και σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα: Για τις ανάγκες της συμπλήρωσης του εντύπου Ε9 και κατ’ επέκταση για τη σχετική φορολογία, είναι τα ακίνητα που θεωρείται ότι ανήκουν στον υπόχρεο, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους:

• Από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης, εφόσον αυτό είχε συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον αυτή είχε εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, εφόσον αυτή είχε συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Από την ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου, όταν σε αυτό προβλέπεται ο όρος της αυτοσύμβασης, εφόσον αυτό είχε συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007. Το ανωτέρω δεν ισχύει για τα εργολαβικά προσύμφωνα.

• Από την ημερομηνία παραλαβής διαμερισμάτων – κατοικιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, από τους δικαιούχους οι οποίοι τα έχουν παραλάβει χωρίς οριστικά παραχωρητήρια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων υπόχρεοι σε τέλος είναι:
- Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευτεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.
- Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.
- Όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος και η αποδοχή έχουν συμβεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

• Ο νομέας, κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σε περίπτωση επίδικου ακινήτου.

Επίσης, υπόχρεος σε τέλος είναι όποιος κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 ήταν:
• Γονέας, υπόχρεος για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α΄/16-09-1994, όπως ισχύει).

• Κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς.

• Εκτελεστής διαθήκης, για κληρονομιαία ακίνητη περιουσία.

• Σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία.

• Μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας.

Επίλογος:

Ο κάθε συνάδελφος λογιστής – φοροτεχνικός, εκτός απ’ όλες εκείνες τις υποχρεώσεις και καταληκτικές ημερομηνίες αυτής της περιόδου που σφίγγουν σαν βρόχος το λαιμό του, έχει και αυτή, να επικοινωνήσει δηλαδή με όλους τους πελάτες του προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν αυτοί έχουν λάβει ή όχι το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. 2008. Και πέραν αυτού αν δεν έχει έρθει σε κάποιους φορολογούμενους να συντάξει εκ νέου το έντυπο Ε9. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσες και όσους συναδέλφους δε γνωρίζουν, πως μπορούν από μόνοι τους να πληροφορηθούν σε ποιούς πελάτες τους δεν έχει έρθει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2010.

Τι θα κάνουν για να το πετύχουν αυτό;

Καταρχάς θα εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Στη συνέχεια επιλέγοντας την ενότητα «on line Υπηρεσίες» και βάζοντας τον κέρσορα εκεί θα εμφανιστεί ένα αναδιπλούμενο μενού. Θα επιλέξουν την ενότητα «Υπηρεσίες προς Πολίτες» και στη συνέχεια «Ενημέρωση Ε.Τ.ΑΚ.». Πατώντας εν συνεχεία το κουμπί «είσοδος» και αναγράφοντας το Α.Φ.Μ. των πελατών τους, μπορούν άμεσα να πληροφορηθούν για το αν έχει γίνει ή όχι η εκκαθάριση του Ε.Τ.ΑΚ.
Εν κατακλείδι να τονίσουμε ότι οι μόνοι που δε φταίνε για όλη αυτή την ταλαιπωρία που υφίστανται είναι οι φορολογούμενοι πολίτες και οι συνάδελφοι λογιστές – φοροτεχνικοί. (Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε απευθείας στην Ιστοσελίδα Ενημέρωσης Ε.Τ.ΑΚ)


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης