Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ: «Άμεση διευθέτηση των διαδικαστικών σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η ημερομηνία έναρξης της κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ στον επισιτισμό»

Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ: «Άμεση διευθέτηση των διαδικαστικών σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η ημερομηνία έναρξης της κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ στον επισιτισμό»
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

ΑΠ.: 49190
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022


Προς:
• Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
Κοιν.:
• Γεν. Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων κα Άννα Στρατινάκη


Θέμα: Άμεση διευθέτηση των διαδικαστικών σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η ημερομηνία έναρξης της κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ στον επισιτισμό

Κύριε Υπουργέ,

Στις 29/6/2022 εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023», για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29/6/2022.

Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν λειτουργεί αυτοτελή τμήματα λογιστηρίου. Για τις διαδικασίες και τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο αξιοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες, λογιστές-φοροτεχνικούς.

Στην παρούσα χρονική περίοδο, όπου οι λογιστές-φοροτεχνικοί είναι επιφορτισμένοι με σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να διεκπεραιώσουν (βλέπε ενδεικτική λίστα) η ημερομηνία (29/6/2022) έναρξης εφαρμογής της ως άνω ΣΣΕ είναι προβληματική και εκ των πραγμάτων έχει ήδη οδηγήσει σε αδυναμία συμμόρφωσης καθώς εκτός των άλλων και το πληροφοριακό σύστημα δεν ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τις σχετικές αλλαγές.
Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ εφαρμόζεται υποχρεωτικά η 5ήμερη εργασία αυτό σημαίνει ότι:

• από 29/6/2022 πριν την έναρξη του εκάστοτε του ωραρίου εργασίας θα έπρεπε να είχε υποβληθεί Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου), ώστε να εφαρμοστεί η 5ήμερη εργασία. Δεδομένου ότι το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το απόγευμα της ως άνω ημερομηνίας αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο σχεδόν των υπόχρεων επιχειρήσεων δεν ήταν δυνατό να συμμορφωθεί. Το ίδιο ισχύει για τις 30/6/2022.
• Οι αλλαγές στους μισθούς των εργαζομένων από 29/6/2022 θα πρέπει να δηλωθούν με το έντυπο Ε4 (τροποποιητικός αποδοχών), εντός 15 ημερών. Εδώ προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε την σύνθετη και χρονοβόρα εργασία που απαιτείται για να αποτυπωθούν οι μισθολογικές μεταβολές (με βάση τα οριζόμενα της ΣΣΕ) για τις ημέρες 29/6 και 30/6, ώστε άμεσα να δηλωθούν στο σύστημα και να πέσουν οι μισθοδοσίες για τον Ιούνιο του 2022.
• Εντός ενός μήνα ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους εργαζομένους τα οριζόμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994.

Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαίο άμεσα να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών. Άμεσα θα πρέπει να δοθούν και οι απαραίτητες διευκρινιστικές οδηγίες.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι βρισκόμαστε εν μέσω αυξημένης τουριστικής περιόδου, η πορεία της οποίας θα είναι κρίσιμη τόσο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Είναι συνεπώς σημαντικό οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται να μην δημιουργούν επιπρόσθετο και περιττό γραφειοκρατικό βάρος και κυρίως νέα αδιέξοδα.

Εν αναμονή των άμεσων ενεργειών σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης