Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέοι κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναφοράς για μεγάλες εταιρείες

22 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Νέοι κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναφοράς για μεγάλες εταιρείες
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις της ΕΕ κατέληξαν σε μια φιλόδοξη συμφωνία για την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, τις κοινωνικές υποθέσεις και τη εταιρική διακυβέρνηση

Από το 2024, οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να αποκαλύπτουν δημόσια πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Την τρίτη 21.6.2022,  οι ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις της ΕΕ κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες υποβολής εκθέσεων για μεγάλες εταιρείες. Η Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD) θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο υπεύθυνες, υποχρεώνοντας τες να αποκαλύπτουν τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και στον πλανήτη.

Νέα πρότυπα αειφορίας της ΕΕ

Οι νέες απαιτήσεις της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα ισχύουν για όλες τις μεγάλες εταιρείες (με περισσότερους από 250 εργαζομένους και τζίρο 40 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ορίζεται στη λογιστική οδηγία), είτε είναι εισηγμένες είτε όχι.
Οι εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά πρότυπα και την εργασιακή ηθική, με βάση κοινά πρότυπα.

Αξιόπιστες πληροφορίες και υποχρεωτικοί έλεγχοι

Η σημερινή συμφωνία ορίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρείες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στο κλίμα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται ανεξάρτητα. Η υποβολή εκθέσεων χρηματοοικονομικής και βιωσιμότητας θα γίνεται σε ισότιμη βάση και οι επενδυτές θα έχουν επιτέλους πρόσβαση σε αξιόπιστα, διαφανή και συγκρίσιμα δεδομένα.

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν επιτυχώς ότι οι εταιρείες εκτός ΕΕ με σημαντική δραστηριότητα στην αγορά της ΕΕ (150 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών στην ΕΕ) θα πρέπει να ακολουθούν ισοδύναμους κανόνες υποβολής εκθέσεων. Τα κράτη μέλη θα επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τη βοήθεια της Επιτροπής.

Ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε δημόσιες αγορές, θα υπόκεινται σε ελαφρύτερα πρότυπα αναφοράς. Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από το νέο σύστημα έως το 2028. Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επίσης εγγυήσεις, έτσι ώστε οι συμβατικοί εταίροι τους να μπορούν να ζητούν μόνο από τους υπεργολάβους να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με μια πιο ελαφριά εκδοχή των προτύπων υποβολής εκθέσεων.

Ο Pascal Durand (Renew Europe, FR), ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για το Κοινοβούλιο, δήλωσε: «Σήμερα, οι πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στο περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασιακή ηθική είναι αποσπασματικές, αναξιόπιστες και καταχρώνται εύκολα. Ορισμένες εταιρείες δεν αναφέρουν. Άλλοι αναφέρουν τι θέλουν. Οι επενδυτές, οι καταναλωτές και οι μέτοχοι έχουν ζημιά. Από εδώ και στο εξής, το να έχουμε ένα καθαρό ιστορικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι εξίσου σημαντικό με το να έχουμε έναν καθαρό ισολογισμό».

«Η ευρωπαϊκή αγορά εξωοικονομικού ελέγχου θα είναι τυποποιημένη, πολύ πιο αυστηρή και διαφανής. Το Κοινοβούλιο πέτυχε να εξασφαλίσει ένα άνοιγμα της αγοράς ελέγχου από τα κράτη μέλη προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για νέους πιστοποιημένους παίκτες να γίνουν σημαντικοί παίκτες και όχι απλώς να το αφήσουν στα χέρια των ορκωτών ελεγκτών, ιδίως των τεσσάρων μεγάλων», πρόσθεσε ο κ. Durand.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης