Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται έως και την 31η.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων

22 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Παρατείνεται έως και την 31η.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 5% των νοσηλίων


Μεταξύ των διατάξεων που περιέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (δείτε εδώ), προβλέπεται και η παράταση για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και την 31η.12.2022, αντί της 30ής.6.2022, όπως ισχύει, της αναστολής της υποχρέωσης των ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 να καταβάλουν στο Δημόσιο το πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν και τα τυχόν καταβληθέντα ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 42).

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν.

  Προτεινόμενη διάταξη

  Άρθρο
  42

  Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010

  Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

  «2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 έως και τις 31.12.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90).».


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης