Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) - Κατάλογος χωρών από την ΑΑΔΕ με έντυπα για έκδοση

28 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) - Κατάλογος χωρών από την ΑΑΔΕ με έντυπα για έκδοση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Κατάλογο με έντυπα στη γλώσσα της κάθε χώρας για την έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) ανήρτησε η ΑΑΔΕ.

Οι χώρες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

- Αλβανία
- Αυστρία
- Βέλγιο
- Βοσνία και Ερζεγοβίνη
- Βουλγαρία
- Γαλλία
- Γερμανία
- Ελβετία
- Ισραήλ
- Ιταλία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Κάτω Χώρες (Ολλανδία)
- Κροατία
- Λετονία
- Σαουδική Αραβία
- Σερβία
- Σλοβενία

Οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας σε ειδικά έντυπα που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές ορισμένων κρατών με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ)

Για την εφαρμογή των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. Για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, η πιστοποίηση αυτή, πραγματοποιείται με την έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ), είτε σε έντυπο που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό από τη ΔΔΟΣ, είτε σε ειδικό έντυπο που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο θα εφαρμόσει την εκάστοτε ΣΑΔΦΕ.

Τέτοια ειδικά έντυπα, χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κράτη: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισραήλ, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Κάτω Χώρες (Ολλανδία), Κροατία, Λετονία, Σ. Αραβία, Σερβία και Σλοβενία.

Τα έντυπα αυτά πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας και θα συνοδεύονται από οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό αναγράφεται στην Αίτηση. Ειδικότερα τα έντυπα πρέπει:
> να έχουν εκτυπωθεί σε διπλή όψη,
> να είναι συμπληρωμένα σε όσα πεδία προβλέπεται ΕΚΤΟΣ από το πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ) εκτός από τα έντυπα της Αλβανίας,
> να φέρουν υπογραφή (και σφραγίδα νομικού προσώπου ή οντότητας) του αιτούντα, στο πεδίο δήλωση του δικαιούχου,
> σε περίπτωση που τα έντυπα που κάποια χώρα απαιτεί να προσκομίζονται, είναι περισσότερα του ενός, (π.χ. έντυπο για τον δικαιούχο, έντυπο για την αλλοδαπή αρμόδια Αρχή κλπ) πρέπει να αποστέλλονται προσυμπληρωμένα, ανεξάρτητα αν υφίσταται πεδίο προς υπογραφή από τη ΔΔΟΣ.

Όσον αφορά στα έντυπα της Βουλγαρίας και της Γαλλίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Βουλγαρία: Για ποσό έως 350.000,0€ το έντυπο είναι μονόφυλλο. Στην 1η σελίδα συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου και στη 2η σελίδα στο πεδίο "name of claimant" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του δικαιούχου του Πιστοποιητικού, ενώ στο πεδίο "specify the years concerned", αναγράφεται το έτος για το οποίο απαιτείται η πιστοποίηση της Φορολογικής Κατοικίας.
Για μεγαλύτερα ποσά τα αντίγραφα προς συμπλήρωση είναι πέντε (5), ενώ κάθε αντίγραφο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες. Τα έντυπα αυτά, πρέπει να είναι συμπληρωμένα σε όλα τα πεδία. Εξαίρεση αποτελεί η 3η σελίδα εκάστου εντύπου η οποία μπορεί να συμπληρωθεί από τον αντισυμβαλλόμενο στη Βουλγαρία μετά από την παραλαβή των εκδοθέντων Πιστοποιητικών από τη ΔΔΟΣ. Για τις σελίδες 4 και 5, ισχύει ότι αναφέρεται και ανωτέρω για το μονόφυλλο έντυπο.

Γαλλία: το γενικό έντυπο (CERFA 5000) χρησιμοποιείται για εισόδημα από τόκους ή μερίσματα ή δικαιώματα και πρέπει να συνοδεύεται από το ειδικότερο έντυπο (CERFA 5001 - μερίσματα) (CERFA 5002 - τόκοι) ή (CERFA 5003 - δικαιώματα) αντίστοιχα. Για λοιπά εισοδήματα δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου.


Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης