Φοροκυνηγητό για την απόδοση του ΦΠΑ εξαπολύει η εφορία,

Οικονομικές Ειδήσεις

2 Ιούνιος 2010
Φοροκυνηγητό για την απόδοση του ΦΠΑ εξαπολύει η εφορία, θέτοντας στο στόχαστρο χιλιάδες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, που εντοπίστηκαν από τη ΓΓΠΣ είτε να μην έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις το 2009 είτε τα δηλωθέντα στοιχεία εισροών - εκροών κατά τα έτη 2008-2009 να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Taxheaven.gr

ΦΠΑ: Η υστέρηση φέρνει σαφάρι

Φοροκυνηγητό για την απόδοση του ΦΠΑ εξαπολύει η εφορία, θέτοντας στο στόχαστρο χιλιάδες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, που εντοπίστηκαν από τη ΓΓΠΣ είτε να μην έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις το 2009 είτε τα δηλωθέντα στοιχεία εισροών - εκροών κατά τα έτη 2008-2009 να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.


Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ πρόκειται να αποστείλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ καταστάσεις ενεργών επιχειρήσεων, υποκείμενων στον ΦΠΑ, οι οποίες:

- Τηρούν βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2008, δεν υπέβαλαν έστω και μία περιοδική δήλωση ΦΠΑ για οποιαδήποτε φορολογική περίοδο του έτους 2009. Η αναζήτηση αυτή έγινε στις 23-2-2010 και οι καταστάσεις περιέχουν χωριστά τους τηρούντες βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας.

- Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και από τις μηχανογραφικά υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της κατά περίπτωση τελευταίας φορολογικής περιόδου των ετών 2008 και 2009 (τέταρτο τρίμηνο και Δεκέμβριος 2009 αντίστοιχα) προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής των εισροών των ετών 2008 και 2009 (κωδ. 358 δηλώσεων) και της ποσοστιαίας μεταβολής των εκροών των ίδιων ετών (κωδ. 307 δηλώσεων), με αναγραφή της θετικής αυτής διαφοράς κατά φθίνουσα σειρά.

Η αναζήτηση για τις επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ έγινε στις 4-3-2010, ενώ για τις επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ έγινε στις 8-3-2010.

Με βάση τις καταστάσεις αυτές και αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα καλείται ο υπόχρεος, τηλεφωνικά, όπως πέντε ημερών προσέλθει στη ΔΟΥ, προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις εφόσον το επιθυμεί. Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ θα εκδίδει εντολή προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ. Εάν υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, έχουν εφαρμογή οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3610/2007 αλλά και του τελευταίου φορολογικού νόμου 3842/2010 περί μείωσης προστίμων και προσαυξήσεων.

Πηγή Κέρδος