Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων .

Επιχειρήσεων Νέα

29 Μάιος 2010
Μετά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων, η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις της δίνει τέλος στο καθεστώς ανομίας και αδιαφάνειας που επικρατούσε στις προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων. Taxheaven.gr

Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων .

Μετά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων, η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις της δίνει τέλος στο καθεστώς ανομίας και αδιαφάνειας που επικρατούσε στις προμήθειες των δημόσιων νοσοκομείων.

Με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, ενεργοποιείται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και ξεκινά η διεξαγωγή ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για νοσηλευτικό υλικό, με σκοπό μια νέα αρχή για τη προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού, με διαφάνεια, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύ σημαντικούς πόρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, και παρά την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία για τα δημόσια οικονομικά, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα της εξόφλησης των πολυετών οφειλών των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού. Υπενθυμίζεται ότι ένα μέρος των οφειλών αυτών ύψους 1,2 δισ. ευρώ εξοφλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η εξόφληση των εναπομενουσών οφειλών, ύψους περίπου 5,6 δισ. Ευρώ, θα γίνει ως εξής:

Οι παλαιότερες οφειλές ετών 2005-2006, ύψους περίπου 230 εκ. ευρώ, θα εξοφληθούν άμεσα μετρητοίς.


Οι οφειλές των ετών 2007-2009 θα εξοφληθούν με άτοκους διαπραγματεύσιμους τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Για τις οφειλές του 2007 θα εκδοθούν τίτλοι διετούς διάρκειας, για εκείνες του 2008 τριετούς διάρκειας και για τις οφειλές του 2009 θα εκδοθούν την 1η Ιανουαρίου 2011 τίτλοι τετραετούς διάρκειας.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, που θα καταθέσει τις επόμενες μέρες, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη νομιμότητα ορισμένων δαπανών των ετών 2007-2009.

Η ελληνική Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ξανά τη σώρευση χρεών προς τους προμηθευτές. Η εξόφληση κάθε νόμιμης προμήθειας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα και με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Εκκαθαρίζοντας εκκρεμότητες του παρελθόντος και έχοντας θέσει σε εφαρμογή το νέο καθεστώς διαφάνειας και νομιμότητας, ξεκινά νέα εποχή στις νοσοκομειακές προμήθειες.

Είμαστε βέβαιοι ότι και οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τα δημόσια νοσοκομεία, εκτιμώντας αυτές τις πρωτοβουλίες, με ευθύνη απέναντι στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες της χώρας, θα συμμετέχουν εποικοδομητικά στις πιο πάνω ρυθμίσεις, προσφέροντας στο εξής ποιοτικά προϊόντα σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές.