Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αδήλωτα τετραγωνικά: Δεκτές και οι δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν από 1.1.2022 έως και 23.3.2022

7 Ιούνιου 2022 Σχόλια
Αδήλωτα τετραγωνικά: Δεκτές και οι δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν από 1.1.2022 έως και 23.3.2022

Σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που τέθηκε σε διαβούλευση και συγκεκριμένα με το άρθρο 45 αυτού, ορίζεται ότι η παράταση που δόθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4915/2022 έως τις 30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, και τις δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022.

Άρθρο 45
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021


Το άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) καταλαμβάνει και τις δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης ακινήτου με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022 (Α΄63). Χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλομένων σύμφωνα με τα άρθρα 66 του ν. 4830/2021 και 18 του ν. 4915/2021, επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης