Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι σαφείς φορολογικές ρυθμίσεις αλλά και η συνεισφορά των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι καθοριστικοί παράγοντες γα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

  • 6η Ημερίδα του ACCA σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ και με την συμμετοχή του Υπ. Οικονομικών
Αθήνα, 27 Μαϊου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι σαφείς φορολογικές ρυθμίσεις αλλά και η συνεισφορά των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι καθοριστικοί παράγοντες γα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

6η Ημερίδα του ACCA σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ και με την συμμετοχή του Υπ. Οικονομικών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαΐου η Ημερίδα που διοργάνωσε το Παγκόσμιο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών ACCA σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ στα πλαίσια του οποίου συζητήθηκε η νέα φορολογική νομοθεσία. Στην ημερίδα παρουσίασαν τις απόψεις τους για το νέο φορολογικό νόμο ο Γ.Γ. του Υπ. Οικονομικών κύριος Πλασκοβίτης, o πρόεδρος του ΣΟΕΛ κύριος Χαρίλαος Αλαμάνος, το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ κύριος Ιωάννης Κωσταρέλης, οι επικεφαλής του φορολογικού τομέα από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες καθώς και ο επικεφαλής φορολογίας του ACCA από την Μ. Βρετανία.

Ο Γ.Γ. του Υπ. Οικονομικών κύριος Ηλίας Πλασκοβίτης, αναφερόμενος στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη τομή στη φορολογική πολιτική όπου δίδεται έμφαση στην ανακατανομή των οικονομικών βαρών και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων του ΣΟΕΛ είναι ότι η τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κύριος Χαρίλαος Αλαμάνος, αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσα από την  παροχή υποστήριξης για τον περιορισμό των εξόδων του δημοσίου τομέα, της συλλογής εσόδων καθώς και της περιστολής της φοροδιαφυγής. Τη συνεισφορά του ΣΟΕΛ για την επίτευξη των στόχων του Υπ. Οικονομικών υποστήριξε και ο κύριος Ιωάννης Κωσταρέλης, μέλος του Δ.Σ τους ΣΟΕΛ, κυρίως μέσα από τη διαδικασία έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού των υποχρεωτικά ελεγχόμενων εταιριών από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Τι δείχνει η διεθνής εμπειρία:
Ο Επικεφαλής του ACCA σε θέματα φορολογικών ελέγχων από τη Μεγ. Βρετανία κύριος Chas Roy-Chowdhurry τόνισε ότι η Ελλάδα κινείται προς την ίδρυση ενός συστήματος ελέγχων των φορολογουμένων με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και στη συνέχεια ανέφερε: «Η εφαρμογή του φορολογικού ελέγχου είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση των φορολογικών κενών. Ο φορολογικός έλεγχος του 100% των επιχειρήσεων είναι αδύνατος και άσκοπος. Γενικά όλη η φοροδιαφυγή εμπίπτει στην κλίμακα μεταξύ δύο άκρων, της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας και της πλήρης τήρησης των φορολογικών κανόνων, με εκείνους που εσκεμμένα δεν τηρούν και κάνουν προσπάθειες να συμμορφωθούν, αλλά κάνουν λάθη εν τω μεταξύ. Είναι σημαντικό οι προσπάθειες του φορολογικού ελέγχου να επικεντρώνονται στους τομείς με τους περισσότερους κινδύνους και σε όσους σκοπίμως φοροδιαφεύγουν». Αναφερόμενες στις τρέχουσες ρυθμίσεις φορολογικού ελέγχου συμπλήρωσε: «Πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κινούνται ήδη σε αυτά τα πλαίσια φορολογικού ελέγχου καθώς αυτός είναι ο δρόμος για να προοδεύσουν οι αναπτυγμένες οικονομίες. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος για να εφαρμοστούν πλήρως τέτοιου είδους ρυθμίσεις».

Την άμεση ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας ζήτησαν οι επικεφαλής του φορολογικού τομέα των μεγάλων ελεγκτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της ανοικτής συζήτησης που ακολούθησε με τη συμμετοχή μελών και φοιτητών του ACCA. Πιο συγκεκριμένα:

Η κυρία Μαρία Τρακάδη από την Deloitte επισήμανε: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για άμεση είσπραξη των κρατικών εσόδων αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας που αυτή τη στιγμή πλήττονται από το νέο φορολογικό νόμο».
Ο κύριος Στέφανος Μίτσιος από την  Ernst & Young, δήλωσε ότι «υπάρχει ανάγκη για διευκρινήσεις η οποία είναι πιο άμεση για τις διατάξεις που ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2010. Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προβεί στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για την αρτιότερη εφαρμογή τους. Τα φορολογικά μέτρα θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμα σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί στις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα».
Η κυρία Γεωργία Σταματέλου από την KPMG δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο νέος φορολογικός νόμος είναι σε πολλά σημεία του προς την σωστή κατεύθυνση ενός δικαιότερου φορολογικού πλαισίου, όμως το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας κυρίως μέσω των ξένων επενδύσεων δεν πρέπει να αγνοούνται».
Ο κύριος Αντώνης Δεσύπρης, από την PricewaterhouseCoopers, αναφερόμενος στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που βιώνουμε ως χώρα, διευκρίνισε: «Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και το ελληνικό δημόσιο να αναθεωρήσουν τη μεταξύ τους σχέση και τον ρόλο τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον φορολογικό νόμο όχι μόνο σαν εισπρακτικό μέσο αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης.»

Οι συμμετέχοντες της συζήτησης υπογράμμισαν τη σημασία μιας απλής και σαφούς νομοθεσίας, η οποία θα είναι κατανοητή από διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων και δυνατή να συμμορφωθεί και να μειώσει τα προβλήματα της διαχείρισης των φόρων στην Ελλάδα. Οι εμπειρογνώμονες απεύθυναν επίσης έκκληση για την αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων  τόσο στη διαχείριση όσο και στον έλεγχο των φόρων.
 

                                                                           ΤΕΛΟΣ


Συμπληρωματικές πληροφορίες  προς συντάκτες


Βασικές αρχές ACCA:

1.    Το ACCA είναι το παγκόσμιο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών. Στόχος του είναι να προσφέρει επαγγελματικούς τίτλους σε στελέχη που αναζητούν μια καριέρα με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στον τομέα της λογιστικής, στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 393.000 φοιτητές και 137.200 μέλη σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.

2.    Το ACCA έχει συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις, τους εθνικούς οργανισμούς και τους φορείς ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες - για πάνω από 20 χρόνια – προωθώντας το λογιστικό επάγγελμα,  με στόχο να δημιουργήσει αξία για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τα μέλη του.

3.    Το ACCA πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων σημαίνει ότι μια δέσμη  προτύπων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και γι’ αυτόν το λόγο τάσσεται υπέρ των αρχών των  Διεθνών  Λογιστικών Προτύπων.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ACCA μπορείτε να επικοινωνήσετε με: MyPublics, κα. Μαρία Παπάζογλου, e-mail: [email protected], Ελευθ. Βενιζέλου 235, 175 63 Π. Φάληρο, τηλ.: 210 9356693, κιν.: 6974 727365.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης