Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι ΔΟΥ διασταυρώνουν τις συγκεντρωτικές 2003

7 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΣΤΟ «ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν άμεσα περίπου 340.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ότι για τη χρήση του 2003 δεν είχαν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (άρθρο 20 ΚΒΣ .......

ΣΤΟ «ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν άμεσα περίπου 340.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ότι για τη χρήση του 2003 δεν είχαν υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (άρθρο 20 ΚΒΣ .

Ειδικότερα, από τις διασταυρώσεις των καταστάσεων προμηθευτών - πελατών, που πραγματοποίησε για τη χρήση 2003 η ΓΓΠΣ, διαπιστώθηκε ότι περίπου 340.000 φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, ενώ είχαν δηλωθεί ως προμηθευτές άλλων επιτηδευματιών, οι ίδιοι δεν είχαν υποβάλει την αντίστοιχη κατάσταση πελατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με εντολή του γενικού γραμματέα της ΓΓΠΣ, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, ο κατάλογος με τα ονόματα των εν λόγω υπόχρεων κοινοποιήθηκε άμεσα στη γενική διεύθυνση φορολογικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία με τη σειρά της απέστειλε επιστολές σε όλους τους επιτηδευματίες που δεν έχουν ανταποκριθεί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Επισημαίνεται ότι, με τη συγκεκριμένη επιστολή, καλούνται οι υπόχρεοι να προσέλθουν στη ΔΟΥ που ήταν αρμόδια για την υποβολή των εν λόγω καταστάσεων για τη χρήση του 2003, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και πρωτίστως να υποβάλουν τις σχετικές καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα τους κοινοποιούνται και οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις που θα τους επιβληθούν σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της εφορίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω επιστολές γνωστοποιούνται και στους προϊσταμένους των ΔΟΥ, οι οποίοι με τη σειρά τους και αυτοί θα πρέπει να ενεργήσουν το ταχύτερο δυνατόν με βάση τις οδηγίες της γενικής διεύθυνσης φορολογικών ελέγχων, ούτως ώστε να εντοπιστούν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης