Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπουργείο Οικονομικών - Έλεγχοι σε φορολογούμενους με περιουσία στο εξωτερικό

26 Μάιου 2010 Σχόλια
  • Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται Έλληνες φορολογούμενοι που έχουν κινητά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό και δεν δηλώνουν στην Εφορία τους τόκους ή τις υπεραξίες που εισπράττουν.
Υπουργείο Οικονομικών - Έλεγχοι σε φορολογούμενους με περιουσία στο εξωτερικό

        
Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται Έλληνες φορολογούμενοι που έχουν κινητά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό και δεν δηλώνουν στην Εφορία τους τόκους ή τις υπεραξίες που εισπράττουν.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) υπό τον συντονισμό του γγ Δ.Σπινέλλη προχώρησε σε διασταυρώσεις δηλώσεων φορολογουμένων με κινητά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστώσει εάν δηλώθηκαν στην Ελλάδα οι τόκοι ή οι υπεραξίες που έχουν εισπράξει.

Η ΓΓΠΣ αξιοποιώντας την Κοινοτική Οδηγία 2003/48/ΕΚ, αλλά και διακρατικές φορολογικές συμφωνίες που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα, συγκέντρωσε σε συνεργασία με ξένες φορολογικές αρχές, αλλά και τη συνδρομή τραπεζών, στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που διατηρούν από το 2004 καταθέσεις, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ομολογίες στο εξωτερικό.

Η Οδηγία 2003/48/ΕΚ αποσκοπεί στη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις στο κράτος της κατοικίας του δικαιούχου, ωστόσο σε πλείστες περιπτώσεις η νομοθεσία καταστρατηγείται. Πιο απλά, ο Έλληνας που εισπράττει τόκους από το εξωτερικό έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή ( στη χώρα που έχει τις καταθέσεις) και να φορολογείται για αυτούς στην Ελλάδα αυτοτελώς, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αξιοποιώντας τα φορολογικά δεδομένα προχώρησε σε δύο διαφορετικές διασταυρώσεις :

- Πρώτα εντόπισε τους φορολογουμένους με καταθέσεις στο εξωτερικό και αντιπαρέβαλε τα στοιχεία τους με τις φορολογικές δηλώσεις που κάνουν στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δήλωσαν τους τόκους, όπως έχουν υποχρέωση. Από την συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψαν πλούσια ευρήματα, τα οποία απεστάλησαν αρχικώς σε δύο μεγάλες ΔΟΥ. Οι εφοριακοί υπάλληλοι ήδη καλούν τους φορολογουμένους για εξηγήσεις και όπου αποδεικνύεται φοροαποφυγή βεβαιώνουν τις παραβάσεις και επιβάλουν τα καθοριζόμενα από τον νόμο πρόστιμα.

- Εν συνεχεία αξιοποιώντας πληροφορίες προερχόμενες από ευρωπαϊκές υπηρεσίες, αλλά και φορολογικές αρχές τρίτων κρατών ξεκίνησε να δημιουργεί ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών με στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό από καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία, κ.α. Στοιχεία αντλήθηκαν κυρίως από χώρες που έχουν «παράδοση» στην υποδοχή ελληνικού συναλλάγματος, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ.

Στην παρούσα φάση η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει αντλήσει, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να παρασχεθούν και νέα φορολογικά δεδομένα από υπηρεσίες του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ώστε να εντοπίσει τους φορολογουμένους που απέκρυψαν αυτά τα εισοδήματα. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας, το δε μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

Σημειώνεται πως με τον νέο φορολογικό νόμο καταθέσεις στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα, εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου.

Σε περίπτωση δε που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής ή διατεθούν μέσα σε δύο χρόνια από τον χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου ή χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου που έχει καταβληθεί.

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης