Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για την πιστοποίηση των Φοροτεχνικών - Λογιστών παροχής υπηρεσιών μίας στάσης για τη δημιουργία προσωπικών εταιριών

  • ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666  
www.efeeth.gr,  e-mail:  [email protected], [email protected]
   
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη 21/5/2010

ΚΟΙΝ:  
1) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
2) O.E.E.-Π.Τ.Κ.Μ.
3) Ε.Ε.Θ.
4) Β.Ε.Θ.
5) Ο.Ε.Ε.Θ.
6) Ο.Β.Σ.Θ.

 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με το σχέδιο Νόμου περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» ιδρύεται «Υπηρεσία μιας στάσης», η οποία ορίζεται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών.

Ως «Υπηρεσία μιας στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης».

Επειδή οι Φοροτεχνικοί-Λογιστές με βάση το άρθρο 17 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010 «πιστοποιούνται» και αποκτούν το δικαίωμα της ηλεκτρονικής υπογραφής κι επειδή όλες τις εργασίες για την διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου, τις διεκπεραιώνουν οι Φοροτεχνικοί-Λογιστές και τα γραφεία τους, παρακαλούμε να ορισθούν και οι πιστοποιημένοι Φοροτεχνικοί-Λογιστές ως «Υπηρεσία μιας στάσης» λαμβάνοντας και την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», ούτως ώστε η απλοποίηση των διαδικασιών για τη σύσταση των προσωπικών εταιριών να είναι πραγματική, να μην συνωστίζεται ο επιχειρηματίας, ο λογιστής-φοροτεχνικός στον οποίο αναθέτουν κατά πλειονότητα οι επιχειρηματίες την διεκπεραίωση αυτών των εργασιών, στις δημόσιες Υπηρεσίες (Κ.Ε.Π. κλπ), διότι στη πράξη ο χρόνος σύστασης των εταιριών αυτών δεν θα είναι μία ή δύο ημέρες, αλλά περισσότερες απ’ ότι χρειάζεται με το σημερινό καθεστώς.Με τιμή

Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
       
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης