Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διεύρυνση του δικτύου χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

26 Μάιου 2022 Σχόλια
Διεύρυνση του δικτύου χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών


Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1065/2022) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  επέρχεται τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1137/12.9.2017, προκειμένου :
- να ληφθούν υπόψη οι νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2022 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2021 και του έτους 2020, αναλόγως της περίπτωσης,
- να τροποποιηθεί ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για τα έτη 2020 και 2021
- και να προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2022, για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε την ΠΟΛ.1137/12.9.2017 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύειΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης