Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκδοση Διερμηνείας IFRIC 7- Επαναδιατύπωση ΔΛΠ 29

7 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνείας Αναφοράς Οικονομικών Αποτελεσμάτων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια διερμηνεία -IFRIC 7 Εφαρμόζοντας την Προσέγγιση της Επαναδιατύπωσης των Αναφορών Οικονομικών Αποτελεσμάτων υπό τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 29 στις Υπερπληθωριστικές Οικονομίες......

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνείας Αναφοράς Οικονομικών Αποτελεσμάτων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια διερμηνεία -IFRIC 7 Εφαρμόζοντας την Προσέγγιση της Επαναδιατύπωσης των Αναφορών Οικονομικών Αποτελεσμάτων υπό τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 29 στις Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις υπό τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 29 που αφορούν δύο θέματα που τα συστατικά μέρη είχαν εγείρει με την IFRIC:

πώς συγκριτικά ποσά σε οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν όταν μια οικονομική μονάδα αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος στο οποίο μετρούνται οι οικονομικές της καταστάσεις ( το "νόμισμα εργασίας" της) και
πώς θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν κονδύλια αναβαλλόμενου φόρου στους ισολογισμούς έναρξης.
Παρουσιάζοντας την IFRIC 7 ο Robert Garnett, μέλος της IASB και Πρόεδρος της IFRIC είπε:

Αν και ο υπερπληθωρισμός έχει γίνει λιγότερο συνήθης τα τελευταία χρόνια, η IFRIC θεώρησε ότι θα έπρεπε να απαντήσει στα ερωτήματα για το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν τα υπάρχοντα IASB Standard για την προσαρμογή εξαιτίας των αποτελεσμάτων του υπερπληθωρισμού. Αυτή η Διερμηνεία θα βοηθήσει οικονομικές μονάδες στις οικονομίες που τώρα κινούνται προς τον υπερπληθωρισμό, και οικονομικές μονάδες που αντιμετωπίζουν αυτή την προοπτική στο μέλλον, αποσαφηνίζοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των Προτύπων.

 Πηγή IASB.org

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης