Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρειος Πάγος: Η καταχρηστική συμπεριφορά εργαζομένου δεν δικαιολογεί αποζημίωση

  • Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 373/2010 απόφασή του απέρριψε ως παράνομη και καταχρηστική αίτηση γεωπόνου που διεκδικούσε αποζημίωση απόλυσης από Γεωργικό Συνεταιρισμό, καθώς κρίθηκε ότι η αξίωσή του για καταβολή αποζημίωσης αντίκειται στο άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα που επιβάλλει την τήρηση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
Αρειος Πάγος: Η καταχρηστική συμπεριφορά εργαζομένου δεν δικαιολογεί αποζημίωση             

 Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 373/2010 απόφασή του απέρριψε ως παράνομη και καταχρηστική αίτηση γεωπόνου που διεκδικούσε αποζημίωση απόλυσης από Γεωργικό Συνεταιρισμό, καθώς κρίθηκε ότι η αξίωσή του για καταβολή αποζημίωσης αντίκειται στο άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα που επιβάλλει την τήρηση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση, Γεωργικός Συνεταιρισμός αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και για το λόγο αυτό δεν κατέβαλε τις αποδοχές γεωπόνου που απασχολούσε, ο οποίος, πλέον του ότι προέβη σε σχετικές καταγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, γνωστοποίησε στον Συνεταιρισμό ότι δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιεί το πτυχίο του για την έκδοση αδείας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, μέχρι να δοθεί λύση στην καθυστέρηση καταβολής των μισθών του.

Ο Συνεταιρισμός απάντησε στον γεωπόνο ότι λόγω της άρνησής του να χορηγήσει το πτυχίο του για την έκδοση αδείας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, που Συνεταιρισμός έχει "τόσο μεγάλη ανάγκη και παρά το γεγονός ότι γνώριζε την δεινή οικονομική κατάσταση του" η άρνηση αυτή εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, την οποία αποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού και θεώρησε ότι αποχώρησε από την εργασία του ο γεωπόνος.

Μετά από παρέμβαση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής συμφωνήθηκε ο γεωπόνος να αποχωρήσει οικειοθελώς και του κατέβαλλε η Ένωσης τους οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς, ενώ παράλληλα τον προσέλαβε στην Ένωση. Το Εφετείο, αλλά και ο Αρειος Πάγος έκριναν ότι δεν τίθεται θέμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, αλλά για συνέχιση της εργασίας στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το αίτημα του γεωπόνου για καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της συμβάσεως είναι παράνομο και καταχρηστικό.

Και αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι ο γεωπόνος στέρησε στο Συνεταιρισμό τη χρήση του πτυχίου του που είχε ως συνέπεια την διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και την απώλεια σημαντικών εισοδημάτων, γνωρίζοντας την οικονομική δεινή κατάσταση του Συνεταιρισμού, το Δ.Σ. αυτού κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και με δική του παρέμβαση προσλήφθηκε στην νέα θέση του, χωρίς διακοπή της εργασίας του ούτε μια ημέρα.
 
Πηγή ΑΠΕ


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης