Εμπόδια στο εξωτερικό για μεγάλους εισαγωγείς.

Επιχειρήσεων Νέα

25 Μάιος 2010
ANTIMETΩΠEΣ με μια αρνητική εξέλιξη ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες οι ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» που χρησιμοποιούν στις διεθνείς συναλλαγές τους, τις εγγυητικές επιστολές, να αποδυναμώνονται. Taxheaven.gr

Εμπόδια στο εξωτερικό για μεγάλους εισαγωγείς.             

 
ANTIMETΩΠEΣ με μια αρνητική εξέλιξη ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες οι ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν ένα από τα βασικότερα «εργαλεία» που χρησιμοποιούν στις διεθνείς συναλλαγές τους, τις εγγυητικές επιστολές, να αποδυναμώνονται.
 

Επιχειρηματίες μιλώντας στην «Ε» τονίζουν χαρακτηριστικά ότι «από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις απαιτείται πλέον, για την πραγματοποίηση εισαγωγών εμπορευμάτων και πρώτων υλών, κάλυψη των εγγυητικών επιστολών ελληνικών τραπεζών με μετρητά ή με εγγύηση ξένης τράπεζας».

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει τις συναλλαγές καθώς προκαλείται αύξηση του κόστους για τους εισαγωγείς και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των πράξεων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καθολικό αλλά προβληματίζει το γεγονός ότι αφορά εταιρίες με ισχυρή θέση στην αγορά και αδιατάρακτες εμπορικές σχέσεις με τους διεθνείς προμηθευτές για μακρά περίοδο.

Oσο για τους λόγους της αρνητικής αυτής εξέλιξης, οι ίδιοι επιχειρηματίες τονίζουν ότι ουσιαστικά πρόκειται για εμπόδια που αντανακλούν τη γενικευμένη διεθνή δυσπιστία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη σαφή ένδειξη τόσο για τη γενικευμένη επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι διεθνείς αγορές τις προοπτικές του εγχώριου πιστωτικού συστήματος όσο και για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, καθολική είναι η εκτίμηση στον επιχειρηματικό κόσμο ότι την περίπτωση που η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, οι πιέσεις που ασκούνται στην ήδη χαμηλή ρευστότητα των επιχειρήσεων θα είναι πλέον δυσβάστακτες, με αποτέλεσμα πληθώρα επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν το φάσμα παύσης των εργασιών τους.


Γιατί φοβούνται οι ξένοι


Τραπεζικά στελέχη, αιτιολογώντας τη δυσπιστία των ξένων στις επιχειρηματικές συναλλαγές τους με την Ελλάδα, τονίζουν ότι ουσιαστικά δεν έχει περάσει απαρατήρητο στη διεθνή αγορά ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αποκομμένες από τη διατραπεζική αγορά, ενώ η ρευστότητά τους πιέζεται από πολλές πλευρές, καθώς υποβαθμίζονται ή βρίσκονται σε διαδικασία υποβάθμισης πολλοί τίτλοι που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια και, παράλληλα, η ΕΚΤ ασκεί τη δική της πίεση για τη σταδιακή επιστροφή των τεράστιων ποσών που έχουν δανεισθεί οι ελληνικές τράπεζες.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μείνει ουσιαστικά εκτός από τις διεθνείς αγορές πιστώσεων τους τελευταίους μήνες, καθώς η εμπιστοσύνη για την οικονομία της χώρας αμφισβητείται συνεχώς. Ως εκ τούτου, η μόνη πηγή άντλησης ρευστότητας που έχουν είναι οι αγορές αναχρηματοδότησης (repo markets), που σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τα κρατικά ομόλογα ως εγγύηση για να αντλήσουν κεφάλαια.

Την ίδια στιγμή, οι πιστωτικές ανησυχίες που σχετίζονται με την Ελλάδα έχουν ενταθεί σε σημείο που οι διεθνείς τράπεζες εμφανίζονται να έχουν μειώσει σημαντικά τον δανεισμό προς τις ελληνικές τράπεζες.


Τι λένε οι τράπεζες


Τραπεζικά στελέχη δεν διστάζουν να αναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα είναι όντως υπαρκτό, όσο και πρωτοφανές, αν και όπως υποστηρίζουν αφορά κυρίως την έλλειψη εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλονται οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και όχι του τραπεζικού συστήματος.

Eτσι επισημαίνουν ότι ακόμη και σε παλαιότερες δυσμενείς περιόδους για την ελληνική οικονομία οι εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα αποδοχής κατά τη διενέργεια διεθνών συναλλαγών. Ωστόσο, προσθέτουν, η κατάσταση αυτή δείχνει να αλλάζει σήμερα καθώς οι φόβοι για μια πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας εμφανίζονται ισχυροί, με αποτέλεσμα και οι ίδιες οι τράπεζες με τη σειρά τους να βλέπουν να απαξιώνονται οι εγγυητικές τους επιστολές στις διεθνείς συναλλαγές.

Από την πλευρά τους όμως οι τραπεζικοί τονίζουν ότι η διεθνής επιφυλακτικότητα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσω των εγγυητικών επιστολών των ελληνικών τραπεζών, αφορά κυρίως τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και όχι την ίδια τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εκτιμούν μάλιστα ότι οι διεθνείς φόβοι που εκφράζονται κατά καιρούς αναφορικά με την όχι και τόσο υγιή κατάσταση της οικονομικής ευρωστίας των ελληνικών τραπεζών, είναι τουλάχιστον υπερβολικοί.

 Πηγή: Express.gr