Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4933/2022 με τη διάταξη για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

21 Μάιου 2022 Σχόλια
Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4933/2022 με τη διάταξη για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4933/2022 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι μεταξύ άλλων οι νόμο περιέχει και τις ακόλουθες διατάξεις :

Άρθρο 45 Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Άρθρο 46 Προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Άρθρο 47 Νομοτεχνικές βελτιώσεις - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 30 και άρθρου 31 του ν. 2160/1993

Άρθρο 48 Προγράμματα μετεκπαίδευσης - Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 4465/2017
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ:Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης