Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΜΠΜΕ: Δημοσιοποιείται το πρόγραμμα, ρυθμίσεις για εισφορές.

  • Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ομιλητές από τα επιμελητήρια της χώρας σημείωσαν ότι το πρόβλημα για τις επενδύσεις στη χώρα μας δεν είναι τόσο μεγάλο στο βαθμό που σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας λόγω της γραφειοκρατίας, ''αλλά λόγω του φορολογικού συστήματος'' όπως τόνισαν.
ΤΕΜΠΜΕ: Δημοσιοποιείται το πρόγραμμα, ρυθμίσεις για εισφορές.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ομιλητές από τα επιμελητήρια της χώρας σημείωσαν ότι το πρόβλημα για τις επενδύσεις στη χώρα μας δεν είναι τόσο μεγάλο στο βαθμό που σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας λόγω της γραφειοκρατίας, ''αλλά λόγω του φορολογικού συστήματος'' όπως τόνισαν.

Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά στην διευκόλυνση των επιχειρηματιών για την εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό ανέφερε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη από το βήμα της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.


    Η υπουργός απαντώντας στα θέματα που της έθεσαν οι επιχειρηματίες από τα επιμελητήρια όλης της χώρας απάντησε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη εάν θα υπάρξει συνένωση επιμελητηρίων κατά τα πρότυπα του Καλλικράτη, ενώ σχετικά με τη δυνατότητα να προσφεύγουν οι επιχειρηματίες και στα ΚΕΠ και όχι μόνο στα γραφεία των κατά τόπους επιμελητηρίων σε όλη τη χώρα για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση επιχειρήσεων, ανέφερε ότι ''όλοι είναι χρήσιμοι'' και πρόσθεσε ότι όταν απελευθερωθεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου αυτό θα λειτουργήσει ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση που θέλει του υπουργείο, δηλαδή γρήγορες και φτηνές διαδικασίες.

    Σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι ανοικτή στο διάλογο και ανέφερε σαν παράδειγμα ότι έγιναν διορθώσεις στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ακόμη και τελευταία στιγμή όταν το νομοσχέδιο ήταν στη Βουλή.

    Επανέλαβε ότι πρέπει να σταματήσουμε να στρεφόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου και ζήτησε συστράτευση όλων για την έξοδο από την κρίση.

    Ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Γ. Κασιμάτης αναφέρθηκε στην κατάσταση της οικονομίας και στις επιλογές της κυβέρνησης και κυρίως στην ανάγκη προώθησης περισσότερων αναπτυξιακών μέτρων. Για το θέμα των επιμελητηριακών εκλογών που μετατέθηκαν για του χρόνου την άνοιξη ο κ. Κασιμάτης ζήτησε να γίνουν ή το καλοκαίρι ή το Φεβρουάριο, διότι το διάστημα που έχει ορίσει το υπουργείο είναι και η περίοδος του Πάσχα για το 2011.

    Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ομιλητές από τα επιμελητήρια της χώρας σημείωσαν ότι το πρόβλημα για τις επενδύσεις στη χώρα μας δεν είναι τόσο μεγάλο στο βαθμό που σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας λόγω της γραφειοκρατίας, ''αλλά λόγω του φορολογικού συστήματος'' όπως τόνισαν.

    Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Κ. Μίχαλος στην ομιλία του σημείωσε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να αναδείξει και τα ΚΕΠ ως υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση και τροποποίηση Προσωπικών Εταιρειών - τα οποία θα πρέπει να λάβουν σχετική πιστοποίηση - ουσιαστικά δείχνει ότι επιλέγει ''να προσθέσει άλλη μια «ειδική αρμοδιότητα» σε έναν ήδη κορεσμένο φορέα, με το ανάλογο κόστος, αντί να αξιοποιήσει τις οργανωμένες δομές των επιμελητηρίων''.

    Επιπλέον, σημείωσε ότι το νομοσχέδιο:

    - Αγνοεί την πρόταση του ΕΒΕΑ, να συμπεριληφθεί στο νόμο και η απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων. Όπως και η πρόταση να κατοχυρώνεται η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και το τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας των ατομικών επιχειρήσεων, με την καταχώρισή τους στο ΓΕΜΗ.

    - Δεν ορίζει ότι γίνεται προέλεγχος και καταχώριση μαζί με την επωνυμία και του τυχόν διακριτικού τίτλου.

    - Αγνοεί την πρόταση να αρκεί η «εμπορική δημοσιότητα» στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ και δεν καταργεί ρητά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, με όλα τα επιπλέον κόστη που αυτό συνεπάγεται, για τις μετά την ίδρυση δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ που διατηρούνται.

    - Δεν ορίζει ρητά την υποχρέωση των ΚΕΠ, εφόσον παραμείνουν ως υπηρεσίες μιας στάσης, να αποστέλλουν πλήρη φάκελο με το φυσικό αρχείο στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου, η οποία θα είναι αρμόδια για την καταχώριση των όποιων μεταβολών, έως και την διαγραφή.

    - Περιλαμβάνει πολλές παραπομπές σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με συναρμοδιότητα 4 υπουργών. Κάτι που αυτόματα σημαίνει καθυστέρηση στην εφαρμογή και την υλοποίηση του νόμου.

    ''Όλα τα παραπάνω, συνηγορούν στην άποψη ότι ο νέος νόμος, αντί να απλοποιήσει, μάλλον περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα χάος, με τεράστιο κόστος σε χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες'' είπε ο κ. Μίχαλος.

    Στο θέμα των ΚΕΠ συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των επιμελητηρίων καθώς όπως τόνισαν οι ομιλητές υπάρχουν σε όλη τη χώρα 59 επιμελητήρια και 45 παραρτήματά τους.

    Ως προς τη σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ, το ΕΒΕΑ συγκεκριμένα ζητάει:

    - Είτε να καταργηθεί η απαίτηση για σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αντ’ αυτού, να χρησιμοποιούνται προτυποποιημένα ιδιωτικά Συμφωνητικά/Καταστατικά και ο έλεγχος νομιμότητας να γίνεται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων.

    - Έτσι το κόστος σύστασης θα μειωθεί σημαντικά, αφού δεν θα υπάρχει κόστος συμβολαιογράφων.

    - Είτε, εφόσον παραμείνει η απαίτηση για σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο, να οριστούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, εφόσον εξασφαλίσουν τη σύμπραξη συμβολαιογράφου, με σχετικές συμβάσεις. Έτσι, θα υπάρξει και πάλι μείωση του κόστους, μέσα από τη μείωση της αμοιβής του συμβολαιογράφου.

    Εναλλακτικά, προτείνει τη σύσταση με προτυποποιημένα καταστατικά, στα οποία οι συμβολαιογράφοι θα συμπληρώνουν τα εντελώς απαραίτητα στοιχεία, με μειωμένο και πάλι κόστος αμοιβής.

    Για τις ΟΕ και ΕΕ, ζητάει:

    - Είτε τα υπάρχοντα ΚΕΠ να επικουρούν τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, ως προς την παραλαβή και διαβίβαση των δικαιολογητικών σύστασης

    - Είτε να δημιουργήσουν τα επιμελητήρια τα 50 γραφεία, στις περιοχές που θα οριστούν από το νόμο, αντί να χρειάζεται πιστοποίηση των ήδη κορεσμένων ΚΕΠ.

    Οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων σημείωσαν προς την υπουργό ότι εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και θέλουν ο συμβουλευτικός τους ρόλος να αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μίχαλος: ''Και απευθύνομαι στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας να σταματήσει ν' ακολουθεί την τακτική του «αλλού με τρίβεις δέσποτα κι αλλού εγώ πονάω?..».

    Η υπουργός είπε ότι θα οργανωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα μια ημερίδα για να συζητηθεί αυτό το θέμα της βελτίωσης της συνεργασίας του επιμελητηριακού θεσμού με την κυβέρνηση.

    Tέλος συζήτηση έγινε και μεταξύ των προέδρων στη γενική συνέλευση κατά πόσο η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να έχει δυναμικότερη φωνή για να πιέζει για τα θέματα της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης