Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΣΠΑ λογιστών-φοροτεχνικών: Μέχρι αύριο η υποβολή αιτήσεων - Ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται μπορούν να υποβάλουν πάλι αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

12 Μάιου 2022 Σχόλια
ΕΣΠΑ λογιστών-φοροτεχνικών: Μέχρι αύριο η υποβολή αιτήσεων - Ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται μπορούν να υποβάλουν πάλι αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι αύριο, Παρασκευή, 13 Μαΐου, είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», μετά και την παράταση που είχε δοθεί.

Ωφελούμενοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι λογιστές - φοροτεχνικοί (φυσικά πρόσωπα) και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022 και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 - Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για τη Δράση από τη σχετική ανάρτηση του κόμβου «Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Οι βασικές πληροφορίες του προγράμματος - Συνεχής ενημέρωση»

Σύμφωνα με σημερινή (σ.σ. 12/05/2022) τροποποίηση της Πρόσκλησης:

Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως 13-05-2022 και ώρα 15:00 και απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με το Κεφ. 9 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.Ανακοίνωση της 13ης Μαΐου 2022 του Ο.Ε.Ε.:

Δημοσιεύθηκε χθες η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία (α) εκπνέει σήμερα 13/5/2022 και ώρα 15:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και (β) οι ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 13/05/22 και ώρα 15:00 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 15:00.
Η δυνατότητα υποβολής εκ νέου αιτήσεων χρηματοδότησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να επανυποβάλουν αίτηση και να διορθωθούν λάθη ή εκκρεμότητες.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης