Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΜΠΜΕ: Δάνεια 875 εκατ. για αγορά πρώτων υλών .

  • ENIΣXYΣH της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιδιώκεται με το πρόγραμμα δανειοδοτήσεων με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ που τέθηκε σε εφαρμογή και αφορά την παροχή δανείων συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ, με παροχή εγγυήσεων 700 εκατ. ευρώ.
ΤΕΜΠΜΕ: Δάνεια 875 εκατ. για αγορά πρώτων υλών .            

ENIΣXYΣH της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιδιώκεται με το πρόγραμμα δανειοδοτήσεων με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ που τέθηκε σε εφαρμογή και αφορά την παροχή δανείων συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ, με παροχή εγγυήσεων 700 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις τράπεζες έως τις 31 Αυγούστου του 2011 και τα εγγυοδοτημένα δάνεια με επιτόκιο euribor+6% θα αφορούν αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Πρόκειται για το ένα από τα δύο προγράμματα παροχής εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ που είχε προαναγγείλει η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και το οποίο τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και το δεύτερο, που αφορά τη χορήγηση εγγυημένων δανείων για αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Το ύψος του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε η κ. Κατσέλη, ενδέχεται να αυξηθεί με νεότερη απόφαση σε 1,25 δισ. ευρώ, με εγγυήσεις 1 δισ. ευρώ, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επίσης εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενώ εξαιρείται και η δανειοδότηση για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά την εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων 5.000-300.000 ευρώ. Η διάρκεια των δανείων και των εγγυήσεων είναι 6 έτη με διετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο τόκος του δανείου. Για δάνεια έως 40.000 δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις, ενώ για μεγαλύτερα δάνεια η παροχή εξασφαλίσεων επιβάλλεται εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα. Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.

Η απληρωμή που δανείου θα γίνεται με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό (δηλαδή εκτοκισμό κάθε 30/06 και 31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε euribor 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6,00%) κατ'Α ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Δάνεια με επιτόκια υψηλότερα του τελικώς διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (μέσω τράπεζας) έως έξι αιτήσεις, καθ'Α όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά, εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31-12-2011 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. η 20-09-2011.
 
Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης