Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

17 Μάιου 2010 Σχόλια
  • Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οι βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης.
Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οι βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει σε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Συγκεκριμένα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις:


1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μιας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών.
2. Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές που ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας.
3. Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου, το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις.
Η δημόσια διαβούλευση για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο λήγει την Τρίτη, 25 Μαΐου 2010.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης