Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς και ποια έξοδα εκπίπτουν από τα κέρδη

6 Δεκέμβριος 2005
  • Συμπληρωματική απόφαση για τα δικαιολογητικά εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντ. Μπέζας. Συμπληρωματική απόφαση εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζας, για τον καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κ.λπ., από τα ακαθάριστα έσοδα (κέρδη) των επιχειρήσεων......

Συμπληρωματική απόφαση για τα δικαιολογητικά εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντ. Μπέζας.
Συμπληρωματική απόφαση εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Αντ. Μπέζας, για τον καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κ.λπ., από τα ακαθάριστα έσοδα (κέρδη) των επιχειρήσεων.

Με βάση προηγούμενη απόφαση, οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν εκ νέου για τη χρήση 2006 τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες για αποζημιώσεις κ.λπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να γίνουν δεκτά τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είναι όπως οι επιχειρήσεις στη νέα αίτησή τους παραπέμπουν στα δικαιολογητικά που ήδη υπέβαλαν.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης