Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα: Πρώτα θα ικανοποιούνται εργαζόμενοι και Ταμεία, μετά οι τράπεζες

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Μάιος 2010
Αλλάζει εκ βάθρων και εκ νέου ο Πτωχευτικός Κώδικας όσον αφορά την κατάταξη των πιστωτών, ώστε να μην ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δανειστές του οφειλέτη που πτωχεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες και σε μία προσπάθεια επιβίωσης του ασφαλιστικού συστήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πίεσε και τελικά πέτυχε να αλλάξει η σειρά προτεραιότητας, ώστε να ικανοποιούνται πρώτα οι εργαζόμενοι και τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά οι τράπεζες και οι υπόλοιποι πιστωτές. Taxheaven.gr

Αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα: Πρώτα θα ικανοποιούνται εργαζόμενοι και Ταμεία, μετά οι τράπεζες


Αλλάζει εκ βάθρων και εκ νέου ο Πτωχευτικός Κώδικας όσον αφορά την κατάταξη των πιστωτών, ώστε να μην ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι δανειστές του οφειλέτη που πτωχεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες και σε μία προσπάθεια επιβίωσης του ασφαλιστικού συστήματος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πίεσε και τελικά πέτυχε να αλλάξει η σειρά προτεραιότητας, ώστε να ικανοποιούνται πρώτα οι εργαζόμενοι και τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά οι τράπεζες και οι υπόλοιποι πιστωτές.


Προς το παρόν, η απόφαση αυτή έχει κρατηθεί μυστική παρ' ότι έχουν δοθεί οι σχετικές εντολές από το Μέγαρο Μαξίμου στα συναρμόδια υπουργεία. Αποτελεί ουσιαστικά την παραδοχή της κυβέρνησης ότι θα κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της ύφεσης που φέρνουν τα μέτρα και μία προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία έτσι και αλλιώς βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος με τον ΟΑΕΕ να έχει ήδη εξαντλήσει την κρατική επιχορήγηση του 2010 και το ΙΚΑ να έρχεται στην ίδια θέση τον επόμενο Σεπτέμβριο.


Υπενθυμίζεται ότι με τον Πτωχευτικό Κώδικα που τέθηκε σε ισχύ το 2007, δόθηκε η πρώτη θέση ικανοποίησης στην κατάταξη των πιστωτών στις τράπεζες, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία κατατάχθηκαν στην 6η τάξη και οι εργαζόμενοι στην τρίτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν πτωχεύσει μία επιχείρηση ο πρώτος που θα ικανοποιηθεί από την περιουσία της είναι οι τράπεζες και αν έμενε κάτι από την εκποίηση, τότε θα κατανεμόταν με την εξής σειρά:


- Εξοδα κηδείας ή νοσηλείας του οφειλέτη της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.
- Απαιτήσεις από εξαρτημένη εργασία, καθώς και απαιτήσεις των δικηγόρων από πάγια περιοδική αμοιβή.
- Απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων.
- Απαιτήσεις του Δημοσίου.
- Απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.


Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν το 2007, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Πτωχευτικός Κώδικας, σειρά διάσπαρτων άρθρων στον εμπορικό νόμο και την πολιτική δικονομία έδιναν την πρώτη θέση κατάταξης για ικανοποίηση στους εργαζομένους, ενώ τα ταμεία παρέμεναν στην τελευταία θέση του σχετικού πίνακα κατάταξης των πιστωτών.


Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκφράζουν μεν την ικανοποίησή τους γι' αυτή την αποδοχή της πρότασής τους από τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, ωστόσο κρατούν επιφυλακτικότητα για τη θετική έκβαση της σχετικής προσπάθεια, καθ' ότι γνωρίζουν ότι οι τράπεζες διατηρούν ισχυρά ερείσματα και μπορούν να πιέσουν για να αλλάξει η απόφαση. Οπως και να έχει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεωρεί ότι αίρεται μία μεγάλη αδικία αφού σε καμία περίπτωση οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις δεν μπορεί να προηγούνται των δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών τους.

ΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ


Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στα γενικότερα μέτρα που λαμβάνονται για τη βιωσιμότητα και τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος.


Τα άλλα μέτρα είναι:
- Ενιαία μικτά κλιμάκια για καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής.
- Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών.
- Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Μέτρο αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.
- Καταβολή ειδικού εργόσημου.
- Παράλληλη ασφάλιση.
- Ελεγχος δαπανών υγείας και φαρμάκων.
- Κυρώσεις σε διοικήσεις ταμείων.
- Συναλλαγές μέσω διατραπεζικού συστήματος.


Πηγή Κέρδος