Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου.

14 Μάιου 2010 Σχόλια
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου, τα οποία υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Π.Σ. και στις Δ.Ο.Υ. το Οικονομικό Έτος 2009 και αφορούν εισοδήματα του 2008. Τα δεδομένα αυτά διασταυρώθηκαν με τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που δηλώθηκαν με τη Δήλωση Εισοδήματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του Οικονομικού Έτους 2009.
Ανακοίνωση σχετικά με τη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών προχώρησε στη διασταύρωση των δεδομένων των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου, τα οποία υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Π.Σ. και στις Δ.Ο.Υ. το Οικονομικό Έτος 2009 και αφορούν εισοδήματα του 2008. Τα δεδομένα αυτά διασταυρώθηκαν με τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που δηλώθηκαν με τη Δήλωση Εισοδήματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του Οικονομικού Έτους 2009.

Η διασταύρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Από τη συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψαν τα ακόλουθα:

Σε 150.000 περίπου περιπτώσεις φορολογούμενων διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν εισοδήματα χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν από τις δηλώσεις των εργοδοτών τους. Το συνολικό ύψος των μη δηλωθέντων αποδοχών υπερβαίνει τα 205 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικά:


Απόκλιση εισοδήματος

Αριθμός περιπτώσεων

Συνολικό ύψος απόκλισης (σε ευρώ)

Έως 100 ευρώ

37.934

1.315.766

Από 100 έως 500 ευρώ

40.236

10.507.006

Από 500 έως 1.000 ευρώ

19.628

14.162.367

Από 1.000 έως 2.000 ευρώ

21.003

30.141.368

Από 2.000 έως 5.000 ευρώ

22.090

69.704.293

Πάνω από 5.000 ευρώ

8.432

80.109.167

Σύνολα

149.323

205.939.967






28.000 περίπου περιπτώσεις φορολογούμενων, οι οποίοι ενώ δηλώθηκαν από εργοδότες ως αποδέκτες αμοιβών για μισθωτές υπηρεσίες άνω των 10.000 ευρώ, δεν υπέβαλαν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το αντίστοιχο έτος (Οικ. Έτος 2009). Το συνολικό ποσό εισοδήματος που δε δηλώθηκε από αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει τα 507 εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικά:



Μη δηλωμένο εισόδημα

Αριθμός περιπτώσεων

Συνολικό ύψος μη δήλωσης (σε εκ. ευρώ)

Από 10.000 έως 12.000 ευρώ

8.617

94

Από 12.000 έως 15.000 ευρώ

6.539

87

Από 15.000 έως 20.000 ευρώ

5.888

101

Από 20.000 έως 50.000 ευρώ

6.522

178

Πάνω από 50.000 ευρώ

611

47

Σύνολα

28.177

507



Τα αποτελέσματα της παραπάνω διασταύρωσης αποστέλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις και τις Δ.Ο.Υ..
 



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης