Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλήρης αποζημίωση στον εργαζόμενο που μετατέθηκε παρανόμως

5 Δεκέμβριου 2005 Σχόλια
  • «Ασπίδα προστασίας» στους εργαζόμενους υψώνει ο Αρειος Πάγος. Δέχεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να αποζημιώσει τον υπάλληλο που κατείχε διευθυντική θέση, αλλά τον μετέθεσε και τον τοποθέτησε σε αδιαβάθμητη οργανωτική μονάδα εκτός οργανικών θέσεων. Παράλληλα, έκρινε ότι στην αποζημίωση περιλαμβάνονται και τα διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή εκείνα που θα έπαιρνε αν συνέχιζε να ασκεί καθήκοντα διευθυντή......


 «Ασπίδα προστασίας» στους εργαζόμενους υψώνει ο Αρειος Πάγος. Δέχεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να αποζημιώσει τον υπάλληλο που κατείχε διευθυντική θέση, αλλά τον μετέθεσε και τον τοποθέτησε σε αδιαβάθμητη οργανωτική μονάδα εκτός οργανικών θέσεων. Παράλληλα, έκρινε ότι στην αποζημίωση περιλαμβάνονται και τα διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή εκείνα που θα έπαιρνε αν συνέχιζε να ασκεί καθήκοντα διευθυντή.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε (1301/2004) ότι είναι καταχρηστική και απαγορεύεται η άσκηση αυτή του δικαιώματος του εργοδότη, η οποία συνιστά αδικοπραξία ως παράνομη πράξη (άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα). Κατά συνέπεια, η αξίωση του υπαλλήλου είναι νόμιμη και στηρίζεται επί πλέον στις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 του ίδιου Κώδικα.


Οι ανώτατοι δικαστές αποφάνθηκαν ακόμη ότι στο άρθρο 298 του ΑΚ περιλαμβάνεται και το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή εκείνο που προσδοκά καθένας με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί. «Επομένως», υπογραμμίζεται στην απόφαση, «περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα (μισθός, επίδομα, έξοδα κίνησης και παράστασης) που θα κέρδιζε ο μισθωτός, εάν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων συνέχιζε να ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή στη θέση που είχε τοποθετηθεί από την οποία παρανόμως απομακρύνθηκε».


Με το σκεπτικό αυτό, ο Α.Π. επικύρωσε απόφαση του Εφετείου που έκρινε ότι ο διευθυντής - προϊστάμενος της Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, μετά τις 6.1.1994 τοποθετήθηκε καταχρηστικώς από τον Οργανισμό ως στέλεχος εκτός οργανικής θέσης στη θέση του γενικού διευθυντή με έδρα τη Λάρισα, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί από το επίδομα ευθύνης θέσης, που καταβάλλονταν στους διευθυντές μέχρι την 31.5.1995, βάσει του όρου 25 της από 7.3.1990 ΕΣΣΕ.


Ωστόσο, αναίρεσε το σκεπτικό της απόφασης και δικαίωσε τον προσφεύγοντα, καθώς έκρινε ότι είχε δικαίωμα να λάβει και τα έξοδα κίνησης και παράστασης προϊσταμένου υπηρεσιακής λειτουργίας στάθμης διεύθυνσης, καθόσον τα έξοδα αυτά, σύμφωνα με την από 16.5.1995 ΕΣΣΕ χορηγούνται αποκλειστικά και συνδέονται υποχρεωτικά με την πραγματική άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων για την αντιμετώπιση των εξόδων φιλοξενίας των επισκεπτών, συμμετοχής τους ως εκπροσώπων του ΟΤΕ σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, των εξόδων κίνησής τους κ.λπ., και αποτελούν τακτικές αποδοχές. 


Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης