Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απασχόληση συνταξιούχων, διαδοχική ασφάλιση και αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης - Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας

20 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Απασχόληση συνταξιούχων, διαδοχική ασφάλιση και αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης - Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για συνταξιοδοτικά ζητήματα ειδικών κατηγοριώνΣύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα εγκύκλιο 38113/2022 του Υπ. Εργασίας, κατόπιν πληθώρας υπηρεσιακών, γραπτών και προφορικών, ερωτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και άλλων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., διαπιστώθηκε ότι ενώπιον του Φορέα εκκρεμεί ικανός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, εγείρουν σοβαρά θέματα που χρήζουν διευκρινίσεων και δημιουργούν προβλήματα στην μηχανογραφική στήριξή τους.
Η πολυπλοκότητα των εκκρεμών αυτών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων, σε συνδυασμό με τα ειδικότερα θέματα διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης και αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης από απασχόληση συνταξιούχου που οι υποθέσεις αυτές θέτουν, οδήγησε τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε αδυναμία περαιτέρω επεξεργασίας των εκκρεμών αυτών αιτήσεων και στην υποβολή ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

Με την εγκύκλιο δίδονται οδηγίες σε συνέχεια των ερωτημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των σχετικών με την εφαρμογή του ν. 4387/2016, αναφορικά με ειδικότερα θέματα διαδοχικής ασφάλισης, αξιοποίησης χρόνου ασφάλισης και απασχόλησης συνταξιούχων. Οι κάτωθι οδηγίες τυγχάνουν εφαρμογής στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., μεταξύ των οποίων και εκείνων που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Περιεχόμενα της εγκυκλίου

1. Ορισμοί και ισχύουσες διατάξεις
2. Διαδοχική Ασφάλιση και Θεμελίωση Δικαιώματος
2.1. Νομοθετικό Πλαίσιο
2.2. Διαδοχική Ασφάλιση από 13.05.2016 για αιρετούς που έχουν εκλεγεί / διοριστεί πριν το 2013
3. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης σε πρόσωπα με Πρώτη Συνταξιοδότηση από 13.05.2016 και έπειτα
3.2.1. Καταβολή δύο εισφορών
3.2.1.1. Δύο εισφορές - μία στο Δημόσιο και μία σε πρώην Φ.Κ.Α.
3.2.1.2. Δύο εισφορές - και οι δύο εντός Δημοσίου
3.2.2. Καταβολή μίας εισφοράς
4. Απασχόληση Συνταξιούχου
4.1. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης από 28.2.2020 και έπειτα
4.2. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης από 13.05.2016 και μέχρι 27.02.2020
4.3. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη της απασχόλησης πριν τις 13.5.2016 και λήξη της απασχόλησης μετά τις 13.05.2016
4.3.1. Συνταξιούχος από πρώην Φ.Κ.Α.
4.3.2. Συνταξιούχος από πρώην Δημόσιο ή από πρώην Φ.Κ.Α. λόγω δημόσιας υπηρεσίας
4.4. Απασχόληση συνταξιούχου με έναρξη και λήξη της απασχόλησης πριν τις 13.05.2016
4.4.1. Συνταξιούχος από πρώην Φ.Κ.Α.
4.4.2. Συνταξιούχος από πρώην Δημόσιο ή από πρώην Φ.Κ.Α. λόγω δημόσιας υπηρεσίας
5. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης σε πρόσωπα με πρώτη συνταξιοδότηση μέχρι 12.05.2016
6. Εφάπαξ δημάρχων


Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβου

Το σχετικό δελτίο τύπου από το Υπ. Εργασίας:

Οδηγίες για την αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης συνταξιούχων, την καταβολή δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης και τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς παρέχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι οδηγίες ερμηνεύουν νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, με στόχο να καταστήσουν ευχερέστερο τον χειρισμό των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για το λόγο αυτό έχει συγκροτηθεί ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία κατέληξε στα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες καταλήγουν στις ακόλουθες αποσαφηνίσεις:
– Διευκρινίζεται το πώς θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από την απασχόληση συνταξιούχου, όταν αυτός έχει επέλθει μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016
– Διευκρινίζονται οι κανόνες σε σχέση με τη διαδοχική ασφάλιση των αιρετών και λοιπών ασφαλισμένων
– Παρέχονται κατευθύνσεις για την εφαρμογή του ν.4387/2016 στους ασφαλισμένους που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν επιμέρους ειδικότερες διατάξεις ως προς τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
– Ως προς τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που έχουν υπηρετήσει σε αιρετές θέσεις με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, δίνονται διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και των συντάξιμων αποδοχών.
– Αποσαφηνίζονται ζητήματα στην περίπτωση που υπάρχει απασχόληση εντός του Δημοσίου με δύο ιδιότητες.
– Τέλος, αποσαφηνίζονται θέματα σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής των δημάρχων.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης