Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχοι Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις τιμές βασικών αγαθών στις ενδοομιλικές συναλλαγές

  • Κατόπιν εντολής της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη, η Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΟΙΑΝ απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010 προς 40 εταιρείες –μέλη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πολυεθνικών και ελληνικών, δίνοντας τους προθεσμία 30 ημερών ώστε να υποβάλλουν και να τεκμηριώσουν με στοιχεία τις τιμές μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.
Έλεγχοι Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις τιμές βασικών αγαθών στις ενδοομιλικές συναλλαγές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έλεγχοι Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις τιμές βασικών αγαθών στις ενδοομιλικές συναλλαγές

Κατόπιν εντολής της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη, η Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ΥΠΟΙΑΝ απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 3 Μαΐου 2010 προς 40 εταιρείες –μέλη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πολυεθνικών και ελληνικών, δίνοντας τους προθεσμία 30 ημερών ώστε να υποβάλλουν και να τεκμηριώσουν με στοιχεία τις τιμές μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ζήτησε από τις εν λόγω εταιρείες, να υποβάλουν αναλυτικούς φακέλους τεκμηρίωσης των τιμών, στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), καθότι σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται από το νόμο τόσο η επιβολή χρηματικών προστίμων, όσο και ποινικών κυρώσεων.

Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν υψηλό τζίρο και  δραστηριοποιούνται σε κλάδους των τροφίμων, της μαζικής κατανάλωσης, των φαρμακευτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου. Οι εταιρείες καλούνται να υποβάλουν το «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» σε περιπτώσεις, όπου η μητρική εταιρεία είναι ελληνική και τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», όταν η μητρική εταιρεία είναι αλλοδαπή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκινά ο έλεγχος συμμόρφωσης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920) βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων, δηλαδή με την υποχρέωση εφαρμογής στις μεταξύ τους συναλλαγές, όρων ταυτόσημων ή όμοιων με αυτούς που θα εφαρμόζονταν για τις ίδιες ή παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων (αρχή των ίσων αποστάσεων).
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης