Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ασθένεια λογιστή λόγω covid-19 - Ερώτηση στη Βουλή για τη δυνατότητα επέκτασης του μέτρου και σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας και απάντηση από το υπ. Εργασίας

5 Απρίλιου 2022 Σχόλια
Ασθένεια λογιστή λόγω covid-19 - Ερώτηση στη Βουλή για τη δυνατότητα επέκτασης του μέτρου και σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας και απάντηση από το υπ. Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Κατόπιν της συνάντησης του ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας στα γραφεία του Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Π. Μαντά, τέθηκαν προς συζήτηση δυο χρόνια αιτήματα  των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Πρώτον, την απουσία νομοθετικού πλαισίου για την θεσμοθέτηση του δικαιώματος ασθένειας, του εξουσιοδοτημένου από τους επιχειρηματίες Λογιστή-Φοροτεχνικού και δεύτερον αυτό της άδειας εγκυμοσύνης για τις γυναίκες συναδέλφους.

Στα ανωτέρω πλαίσια και αφού συζητήθηκε αναλυτικά η πρόταση της ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας, ακολούθησε η κατάθεση από την πλευρά του κυρίου Μαντά προς τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής επερώτησης, καθώς και η μέχρι στιγμής απάντηση από το υπ. Εργασίας.


Η ερώτηση στη Βουλή:

Περικλής Π. Μαντάς
Βουλευτής Μεσσηνίας
Νέα Δημοκρατία

Αθήνα, 08/03/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κων/νο Χατζηδάκη
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Λογιστές-Φοροτεχνικοί: Διεύρυνση παρατάσεων COVID-19 και σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας»

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

Είναι γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που η πανδημία φάνηκε ότι θα πλήξει και τη χώρα μας, η κυβέρνηση έθεσε άμεσα σε εφαρμογή ένα ευρύ εθνικό σχέδιο με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεών της, κυρίως στους τομείς της οικονομίας και της εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά προγράμματα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, έτσι ώστε εργαζόμενοι, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις να λάβουν ουσιαστική στήριξη μέσω διαδοχικών κύκλων Επιστρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ενώ παράλληλα δόθηκαν οι δυνατότητες αναστολής σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης ειδικού σκοπού και μείωσης ενοικίων, μαζί με πολλά άλλα μέτρα που περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό το οικονομικό αποτύπωμα των υγειονομικών μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας.

Είναι επίσης γεγονός ότι η εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων οικονομικής στήριξης δημιούργησε ένα σημαντικό πρόσθετο βάρος σε χιλιάδες λογιστές και φοροτεχνικούς που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά κύριο λόγο αυτοί ήταν που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν τις καταχωρίσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εργασίας, της ΑΑΔΕ και των Περιφερειών, σηκώνοντας έτσι ένα επιπλέον και σημαντικό εργασιακό φορτίο, το οποίο προστέθηκε στη τακτική τους εργασία για την υποστήριξη των πελατών τους.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την κατάσταση και τις πρόσθετες δυσκολίες που έχουν ανακύψει για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, θεσμοθέτησε τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19 (ν. 4764/2020, άρθρο 93). Παρότι όμως ο νόμος προβλέπει τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση με αποτέλεσμα η ρύθμιση να μένει πρακτικά ανενεργή.

Ταυτόχρονα γίνεται επίσης αντιληπτό ότι εφόσον η πολιτεία ορθά αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα που έχουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί απέναντι στους πελάτες τους και προχωρά στη θέσπιση ειδικών συνθηκών και παρατάσεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας λογιστής ή φοροτεχνικός δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να μην αφορά μόνο στην COVID-19 αλλά να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις που υφίσταται ανωτέρα βία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό να τροποποιηθεί ο ανωτέρω νόμος ώστε να καλύπτει επιπλέον και όλες τις περιπτώσεις τεκμηριωμένης ασθένειας, καθώς και εγκυμοσύνης ή θανάτου, με εν συνεχεία διάθεση επαρκούς χρόνου για την υποβολή των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και με θέσπιση ποινών ώστε να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του μέτρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία να εξειδικεύεται το μέτρο παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί οι οποίοι αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19;

2. Εξετάζεται η διεύρυνση του ειδικού πλαισίου που ισχύει για λογιστές και φοροτεχνικούς που νοσούν από COVID-19 (ν. 4764/2020, άρθρο 93), ώστε να καλύπτονται και οι περιπτώσεις τεκμηριωμένης ασθένειας, εγκυμοσύνης και θανάτου;

Ο ερωτών βουλευτής
Περικλής Π. Μαντάς
Βουλευτής Μεσσηνίας

Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα, Τ. 210-3248763, F. 210-3709410
Κ. Γεωργούλη 1, 241 00 Καλαμάτα, Τ. 27211-16245
Ελ. Βενιζέλου 33, 245 00 Κυπαρισσία, Τ. 27610-24547
e-mail: [email protected]


------------------


Μέχρι στιγμής έχει απαντήσει μόνο το υπ. Εργασίας, ενώ αρμόδιο είναι το υπ. Οικονομικών.


Η απάντηση από το υπ. Εργασίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: [email protected]

Αθήνα
Αριθ. Εσωτ. Πρωτ.: 384

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΚΟΙΝ: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Λογιστές-Φοροτεχνικοί: Διεύρυνση παρατάσεων COVID-19 και σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.3734/8-3-2022 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Π. Μαντά, σχετικά με την εφαρμογή και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 93 του ν. 4764/2020, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020 καθορίζεται ότι σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός πάσχει από κορωνοϊό Covid-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο, οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ίδιου και των εντολέων - πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση θανάτου λογιστή - φοροτεχνικού λόγω του κορωνοϊού Covid-19, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα - πελάτη του σε άλλον λογιστή - φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Εξάλλου με τη διάταξη της παρ. 4 του ως άνω άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση της ανωτέρω διάταξης αναλήφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου το εν λόγω Υπουργείο, το οποίο και είναι συνερωτώμενο, είναι αρμόδιο αφενός για την επίσπευση έκδοσης της ως άνω προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και αφετέρου για τη εξέταση της δυνατότητας διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της προαναφερθείσας ρύθμισης ώστε να καταλαμβάνει και περιπτώσεις ασθένειας ή θανάτου λογιστών - φοροτεχνικών και από άλλες, πλην του κορωνοϊού Covid-19, αιτίες ή και άλλες περιπτώσεις που υφίσταται ανωτέρα βία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης