Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΤΕΑΥΦΕ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους εργοδότες

ΤΕΑΥΦΕ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους εργοδότες

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.
Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. T.E.A.Ι.T.
Έδρα: Χαλκοκονδύλη 56 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
www.teayfe.gr


Τμήμα Μηχανογράφησης
Τηλ.: 210 5289569


Αθήνα 30/03/2022
Αρ.Πρωτ 2620

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Στο πλαίσιο ψηφιακής αναβάθμισης του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ., έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας (www.teayfe.gr), η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.» η οποία, αρχικά, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες του Ταμείου, να δημιουργήσουν λογαριασμό.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας να εισέλθουν άμεσα στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.» προκειμένου να:

1) Εγγραφούν και
2) Προβούν σε έλεγχο ορθότητας των ασφαλισμένων, όπως αυτό υποδεικνύεται.

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ενημερώνεστε για κάθε νέα λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.teayfe.gr).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης