Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανατροπές στα εργασιακά με όριο απολύσεων στο 4%.

  • KANENAΣ ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν από το 60ό έτος της ηλικίας του από την 1η Ιανουαρίου του 2011 με στόχο τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως αναφέρει το μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής.
Ανατροπές στα εργασιακά με όριο απολύσεων στο 4%.

KANENAΣ ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν από το 60ό έτος της ηλικίας του από την 1η Ιανουαρίου του 2011 με στόχο τον περιορισμό της πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως αναφέρει το μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των υπαρχόντων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 5 έως 10 χρόνια. Ακόμη σταδιακά έως το 2015 θα καταργηθεί η 37ετία και ο ασφαλισμένος θα παίρνει πλήρη σύνταξη στα 40 έτη. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέας Λοβέρδος στη χθεσινή συνέντευξη Tύπου δεν ανέφερε τίποτα από τα παρακάτω, παρά μόνο ότι αύριο Πέμπτη ή την Παρασκευή θα ανακοινωθεί στο Yπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

• Αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορές. Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με παράλληλη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

• Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και τη θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζομένους. Οι νέοι καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ'Α αναλογία προς όλους από την 1η Ιανουαρίου 2013.

• Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2013.

• Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη έως το 2015.

• Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2% και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται.

• Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου κάθε τρία χρόνια, αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

• Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα).

• Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις.

• Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για τους ηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

• Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65, με περίοδο συνεισφορών μικρότερη των 40 ετών.

• Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας.

• Από την 1η Αυγούστου θα εφαρμοστεί η ειδική παρακράτηση στις συντάξεις, η οποία θα κυμαίνεται από 5%, 7% έως και 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης εφόσον είναι από 1.400 ευρώ και πάνω. Η παρακράτηση θα αφορά μόνο την κύρια σύνταξη.

• Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης: α. Από το 2013 για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας η σύνταξη θα υπολογίζεται με το νέο σύστημα, δηλαδή βασική, αναλογική, ειδικοί συντελεστές και ολόκληρος ο εργασιακός βίος. β. από το 2018 και μετά όσοι από τους παλαιότερους ασφαλισμένους συνταξιοδοτηθούν οι αποδοχές τους θα υπολογιστούν με μικτό σύστημα. γ. Oσοι συνταξιοδοτηθούν από το 2013 έως το 2018 και ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης θα έχουν μείωση αποδοχών.

Ακόμη το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Eχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης,

β. να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.


Περικοπές στα επιδόματα


Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά και για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:

α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

β) Το επίδομα εορτών Πάσχα στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

γ) Το επίδομα αδείας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι δικαιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω αναπηρίας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον οι τελευταίοι:

α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή

β) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

 
Πηγή Express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης