Παρέμβαση του Προέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Α.Ε.

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

5 Μάιος 2010
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) Taxheaven.gr

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12-546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr e-mail:[email protected]


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη 5/5/2010

ΚΟΙΝ.: 1) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
2) Ο.Ε.Ε.-Π.Τ.Κ.Μ.

Συνάδελφοι,

Όπως μας αναφέρθηκε σήμερα (4/5/2010) από πολλούς συναδέλφους, η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης έκανε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010 και ζητούσε κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. από τους φοροτεχνικούς – λογιστές που υπέγραφαν τις δηλώσεις αυτές, να υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση, με την οποία έπρεπε να βεβαιώσει ο φοροτεχνικός – λογιστής ότι έκανε φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων και ότι η Α.Ε. έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και δεν οφείλει οποιοδήποτε φόρο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. κ. Ι. Δόβελος, έκανε άμεση παρέμβαση στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης και κάλεσε τη Δ.Ο.Υ. να μην κάνει εφαρμογή της διάταξης αυτής (παρ. 7 του άρθρ. 17), διότι με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 έχει εφαρμογή μετά από έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό και αφορά τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011, επειδή πρέπει να προηγηθεί η πιστοποίηση των λογιστών όπως προβλέπει το άρθρο 17 του νέου φορολογικού νόμου.

Μετά από συνεννόηση και οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η διάταξη αυτή πράγματι θα πρέπει να εφαρμοστεί το επόμενο έτος, η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης, σταμάτησε να ζητά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, αφού και η ΠΟΛ 1039/13-4-2010 αναφέρει ρητά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για το οικονομικό έτος 2010.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ