Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρέμβαση του Προέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Α.Ε.

  • ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12-546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr e-mail:[email protected]


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.

Θεσσαλονίκη 5/5/2010

ΚΟΙΝ.: 1) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
2) Ο.Ε.Ε.-Π.Τ.Κ.Μ.

Συνάδελφοι,

Όπως μας αναφέρθηκε σήμερα (4/5/2010) από πολλούς συναδέλφους, η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης έκανε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του νέου φορολογικού νόμου 3842/2010 και ζητούσε κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε. από τους φοροτεχνικούς – λογιστές που υπέγραφαν τις δηλώσεις αυτές, να υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση, με την οποία έπρεπε να βεβαιώσει ο φοροτεχνικός – λογιστής ότι έκανε φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων και ότι η Α.Ε. έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και δεν οφείλει οποιοδήποτε φόρο.

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. κ. Ι. Δόβελος, έκανε άμεση παρέμβαση στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης και κάλεσε τη Δ.Ο.Υ. να μην κάνει εφαρμογή της διάταξης αυτής (παρ. 7 του άρθρ. 17), διότι με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 έχει εφαρμογή μετά από έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό και αφορά τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011, επειδή πρέπει να προηγηθεί η πιστοποίηση των λογιστών όπως προβλέπει το άρθρο 17 του νέου φορολογικού νόμου.

Μετά από συνεννόηση και οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η διάταξη αυτή πράγματι θα πρέπει να εφαρμοστεί το επόμενο έτος, η Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης, σταμάτησε να ζητά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, αφού και η ΠΟΛ 1039/13-4-2010 αναφέρει ρητά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για το οικονομικό έτος 2010.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης