Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εγκύκλιος που αφορά στην έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4873/2021


Περιεχόμενο της νέας εγκυκλίου της ΑΑΔΕ 2027/2022 είναι η παροχή οδηγιών σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 47 και την κατάργηση των διατάξεων των περ.β' και γ' της παρ.3 του άρθρου 39 του ΚΦΕ με το άρθρο 19 («Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ' του άρθρου 45 ΚΦΕ») και το άρθρο 26 («Καταργούμενες διατάξεις») του ν.4873/2021, αντίστοιχα, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 14 («Υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης») του ν.4873/2021.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η εγκύκλιος αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα.

Δείτε την εγκύκλιο 2027/2022 από το φορολογικό αρχείο του κόμβουΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης