Διευκρινήσεις και ερμηνευτική εγκύκλιος για το Νόμο 3843/2010 περί διατήρησης αυθαίρετων χώρων και τροποποίησης του Γ.Ο.Κ.

Οικονομικές Ειδήσεις

4 Μάιος 2010
Υπεγράφη σήμερα η ερμηνευτική και διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Νόμου 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Taxheaven.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διευκρινήσεις και ερμηνευτική εγκύκλιος για το Νόμο 3843/2010 περί διατήρησης αυθαίρετων χώρων και τροποποίησης του Γ.Ο.Κ.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2010
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις και ερμηνευτική εγκύκλιος για το Νόμο 3843/2010 περί διατήρησης αυθαίρετων χώρων και τροποποίησης του Γ.Ο.Κ.»
 
 
Υπεγράφη σήμερα η ερμηνευτική και διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Νόμου 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
Μαζί με την Εγκύκλιο, για την εξειδίκευση και κατανόησή της, αποστέλλονται στις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έντυπα και πιο συγκεκριμένα :

   1. Η περιγραφή της διαδικασίας. Περιγράφεται αναλυτικά βήμα προς βήμα η διαδικασία η οποία ακολουθείται.
   2. Η αίτηση και το φύλλο καταγραφής ελλείψεων. Είναι το βασικό έγγραφο που κατατίθεται στις πολεοδομίες, στο οποίο αποτυπώνεται η εξέλιξη της όλης διαδικασίας.
   3. Η υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/86) του ιδιοκτήτη που περιγράφει το ακίνητο καθώς και τους δηλούμενους χώρους εφαρμογής του Νόμου.
   4. Η τεχνική έκθεση του Μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι χώροι που διατηρούνται.
   5. Το Φύλλο Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης που συμπληρώνεται από τις Πολεοδομίες και περιγράφει συνολικά την εκάστοτε αίτηση.
   6. Υπόδειγμα για τη δημιουργία του Βιβλίου Ηλεκτρονικής Καταχώρησης των αιτήσεων ανά Πολεοδομικό γραφείο. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που καταχωρούνται στα βιβλία αυτά αποστέλλονται στο ΥΠΕΚΑ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3843/2010.
   7. Το έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς. Συμπληρώνεται από την Πολεοδομία και αναλύει την μέθοδο υπολογισμού του ειδικού προστίμου ανάλογα με την περίπτωση.

 
Για διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών, των πολιτών και των μηχανικών, αποστέλλεται έντυπο Φύλλου Υπολογισμού Εισφοράς συμπληρωμένο με παράδειγμα.
 
 
Ο Νόμος δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 2010, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 62, Τεύχος Α, και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκονται αναρτημένα και η Εγκύκλιος, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα.
 
Για κάθε πληροφορία και για την διεκπεραίωση της διαδικασίας, αρμόδιες είναι οι τοπικές πολεοδομικές υπηρεσίες, στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες.
 
Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, το ΚΕΠ του ΥΠΕΚΑ (Αμαλιάδος 17, ισόγειο), για 40 ημέρες από σήμερα, θα λειτουργεί υποστηρικτικά για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς στους ενδιαφερόμενους. Λειτουργούν επίσης οι γραμμές τηλεφωνικών πληροφοριών: 2106451698 και 2106453961.