Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απολεσθείσες ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών

8 Μάρτιου 2022 Σχόλια
Απολεσθείσες ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Εργασίας
οι οφειλόμενες εισφορές (2-5/2020) που είχαν τεθεί σε αναστολή έως 31-12-2021, πληττόμενων από την πανδημία COVID-19 μη μισθωτών ασφαλισμένων, αφορούν 325.617 ασφαλισμένους.

Παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας σχετικά με τις απολεσθείσες ρυθμίσεις (31.12.2021):

Στοιχεία ρυθμίσεων των οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο

    Απολεσθείσες (στοιχεία 31/12/2021)
Ρύθμιση 120 δόσεων (ν. 4611/2019) Πλήθος 74.287
Ρυθμισμένο ποσό 1.259.038.352 €
Ρυθμίσεις εξωδικαστικού μηχανισμού και ρυθμίσεις εξυγίανσης βάσει πτωχευτικού κώδικα Πλήθος 1.038
Ρυθμισμένο ποσό 130.306.733 €
Πάγια ρύθμιση (ν. 4152/2013) Πλήθος 290.695
Ρυθμισμένο ποσό 6.843.994.474 €
Ρύθμιση 100 δόσεων (ν. 4321/2015) Πλήθος 68.209
Ρυθμισμένο ποσό 2.773.376.730 €
Ρύθμιση 72 δόσεων (ν.4821/2021) Πλήθος 3 €
Ρυθμισμένο ποσό 6.377 €
Ρύθμιση ν. 4305/2014 Πλήθος 25.410
Ρυθμισμένο ποσό 821.193.175 €
Λοιπές ρυθμίσεις Πλήθος 17.200
Ρυθμισμένο ποσό 613.397.443 €

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης